Nils Barck  1863-1930
Nils De Barck 1863-1930
Greve Nils Ivan Joachim Barck, eller Comte Nils De Barck som han senare kallade sig, föddes i Malmö den 30 december 1863. Han var av den Ortodoxa skolan och flyttade med familjen till Frankrike redan som barn. Nils som var son till överstelöjtnant och greven Nils Joachim Magnus Barck och Ebba Maria Aminoff, sysslade främst med måleri och deltog vid utställningar i många franska salonger under 1800-talets senare del. 1899 kommer han i kontakt med högbränt lergods, även kallad ”d’art Grés”, och blir så betagen av tekniken att han bestämmer sig för att slutar måla och  istället bli keramiker. 
På biblioteket läste han om den kinesiska keramiktekniken och hur massan skulle behandlas före bränning. Han konstaterade snart att den lera han behövde bara fanns i Niévre. Det var den enda leran som klarade att brännas vid temperaturer upp till 2000 grader, för övrigt dubbelt så hög temperatur som vid normal bränning av lergods.
Nils flyttade till Niévre och slog sig samman med en fransman under en kort inledningsperiod. Där började han att experimentera med bränning vid hög temperatur. De färgämnen som fanns i leran pressades ut över ytorna vid den höga temperaturen, ”leran svettades” som han kallade det. Varje bränning tog 10-12 dagar och avkylningen lika lång tid. Totalt tog det ca en månad från start till färdig produkt. Tyvärr överlevde bara ett fåtal objekt varje bränning, men de som klarade sig var riktiga skönheter, hårda som flinta och lena som människohud.
Nils lämnade sedan verkstaden i Niévre och övergick till att arbeta ensam. Han fick Silvermedalj vid världsutställningen på Les Invalides i Paris 1900 för sina ”Objects d’art Grés”. Därefter kunde hans föremål hittas på många utställningar i både Frankrike och Sverige.
1913 träffade han Juliette Eberlin med vilken han fick två döttrar. Några uppgifter påstår att de gifte sig 1913, men i andra register var han ogift i hela sitt liv. Han är relativt okänd för de flesta, men anses ändå vara en av de stora pionjärerna vad gäller stengodsets möjligheter. När Nils avlider på sitt slott Amand i Fankrike den 2 september 1930, är detta också slutet på den Grevliga ätten Barck. Ätten adlades 1705, blev Friherrlig 1719 och Grevlig 1731. Nils Barck signerade sina alster med ett B.

 
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012