Nils Sjögren 1894-1952
Nils Axel Gustav Sjögren, konstnär och skulptör, född i Stockholm den 14 mars 1894, son till källarmästare Axel Sjögren och Hulda Charlotta Joansson. Nils började tidigt att ägna sig åt teckning och hans sista månader i gymnasiet kompletterades med kvällslektioner på Carl Willhelmssons Målarskola. Efter studentexamen 1914 började han studera arkeologi och konsthistoria i Uppsala. Vid sidan av studierna fortsatte han att teckna och måla. Det var också under denna period som Nils började  intressera sig för skulptur. Våren 1918 får han tillgång till egen ateljé vilken ger honom möjlighet att skapa skulpturer i större format. Vid denna tid gifter han sig också med Anna Christensson.

På grund av en allvarlig sjukdom beslutar sig Nils för att avbryta sina studier. Han får ekonomiskt stöd av hustruns far Emil Christensson, och kan på så sätt fortsätta att ägna sig åt konsten. Nils deltar vid flera utställningar under åren 1918-19, därefter blir det en kombinerad studie och bröllopsresa till Paris och London som kommer att vara i flera år. Det var också i Paris som Nils började arbeta med skulptur på allvar och vilket också ledde till flera utställningar med gott resultat. Efter ett kort återbesök i Sverige 1921 gjorde Nils med familj ytterligare studieresor, denna gång till Dresden, Berlin, Munchen, Amsterdam, Rom och Bryssel.
År 1922 avlider Nils far och paret Sjögren beslutar då att lämna Rom och återvända till Sverige. I Stockholm får Nils plats som medhjälpare till den berömde bildhuggaren Christian Eriksson och tiden hos honom betydde mycket för Nils fortsatta utveckling.  

1923 blev ett genombrottsår för Sjögren som skulptör. Han arbetade då med stuckatur och entréreliefer, bl.a. på Sockerbolagets nybyggnad i Malmö. Samma år deltog han med skulpturgrupper i brons och gips på Jubileumsutställningen i Göteborg. År 1925 och 1926 fick han Ester Lindahlsstipendiet, därmed kunde han återvända till Paris där han med framgång presenterade portalrelieferna "Vulcanus och Venus" samt "Venus födelse". Efter besked om att han vunnit förstapris i tävlingen om ett Vasamonument i Kalmar, återvänder Nils till Sverige. Han stannar i Sverige under hela den sommaren och uppför bl.a. en gavelrelief för Kommunala mellanskolan i Malmö innan han återupptar sina studier i Europa. Under de efterföljande åren skapar han flera uppmärksammade monument, bl.a. "Vasabrunnen", det vinnande bidraget vid tävlingen i Kalmar. 

1926, efter fullbordade studier utomlands, återvänder Nils Sjögren till Sverige. Hans första uppdrag blir att vikariera som lärare för Carl Milles på Konsthögskolan i Stockholm. 1928 blir han invald i Konstakademien, 1931-32 tjänstgjorde han som vikarierande professor på skolan, 1932-38 som tillförordnad och 1938-41 som ordinarie professor. Under hela denna period 1926-41 skapade han flera skulpturer som bl.a. portalreliefer för Asplunds Bibliotek, en Engelbrektsfris för Örebro Slott, bronsfiguren "Najd med fisk", Venusskissen för Mosebacke torg, Olaus och Laurentius Petrimonumentet, "Venus i snäckan", "Ikaros", "Krönikebrunnen" o.s.v.
Nils arbetade förutom i gips och brons, även i keramik och terrakotta. Några av hans skapelser reproducerades av Gustvsbergs Porslinsfabrik under 1920 och 30-talet. Han utförde även en del målningar samt medaljer, plaketter och medaljonger. Nils Sjögren hade ett stort antal egna utställningar, både i Sverige och utomlands. Hans konst finns representerad på Moderna Museet, Göteborgs Konstmuseum samt museerna i Malmö, Norrköping, Borås, Örebro, Gävle och Sandviken. Nils avled i Saltsjöbaden den 30 juli 1952. Hans föremål signerades "Nils Sjögren" eller "N. Sjögren".
Exempel på signaturer

 
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012