Gertrud Paulina "Ninnan" Santesson 1891-1969

Gertrud Paulina "Ninnan" Santesson, skulptris och konstnärinna, född i Tjolöholm utanför Fjärås den 14 december 1891. Hon var dotter till godsägare Berndt Erehnfried och Edit Elisabet Bergman. Hon var gift med konstnären Gustaf Adolf Engelbert Bertel-Nordström under åren 1917-28 och fick med honom dottern och sedermera konstnärinnan Lena Ninnan Santesson-Carlsson.
Ninnan studerade för Sigrid Blomberg 1909-1911, på Konsthögskolan i Stockholm 1911-1913, för Bourdelle i Paris 1913-14 och vid en Rysk friskola i Paris kring 1920. Därutöver besökte hon London vid ett par tillfällen på 1940 och 50-talet för ytterligare studier. Hon erhöll Stockholms stads Kulturstipendium 1952, Kungafondstipendium 1959 och ytterligare ett antal stipendier från andra instutioner.
Ninnan skulperade i huvudsak byster i framförallt sten och trä, men kunde även använda sig av cement, terakotta och brons. Hon gjorde även skulpturgrupper, relieffer och statyetter som t.ex. Göran och Draken, Prinsen, Flickan som spann, Herde med lamm (som finns på Nationalmuseum) m.fl. Det har även blivit en del s.k. monumentalkonst som t.ex. Masthuggskyrkans altartavla, förfärdigad 1922 och enligt bedömare hennes bästa arbete.
Ninnan har haft separatutställningar i Stockholm 1915, 1917, 1920 och 1960. I Göteborg 1916, Uppsala 1921, Lund 1933 och Borås 1949. Därutöver på Svenska utställningen i Charlottenborg i Köpenhamn 1916, Jubileumsutställningen "Nordisk Konst" i Göteborg 1923, Optimisterna på Liljevalchs 1926 och 1928 samt i Malmö 1927.
Utöver ovan nämnda utställningar finns en mängd andra utställningstillfällen och platser nämnda, bl.a. har hon deltagit vid flera av Sveriges Allmänna Konstförenings salonger i Stockholm samt vid ett antal av Riksförbundets vandringsutställningar. Ninnan finns representerad på Nationalmuseum, Moderna Museet samt i Göteborgs, Malmös och Borås museer. Ninnan avled i Stockholm den 14 januari 1969. Hennse föremål signerades "N.S.".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012