Patrick Nordström 1870-1929

Patrick Nordström, keramiker född i Väsby utanför Höganäs den 19 mars 1870, son till snickarmästare Per Nordström och Sofie Charlotte Reimer, från 1906 gift med Christina Elida Gudmundsson.
Patrick gick som ung pojke i skolan på Höganäs Bruk där också hans far arbetade som snickare. Efter konfirmationen gick Patrick i lära för att bli träsnidare och fick sitt gesällbrev 1889. Därefter och fram till 1890 studier vid Slöjdföreiningens Skola i Göteborg. Patrick reste sedan till Lund där han under en period arbetade för J. Mårtensson. Patricks studier avslutas på Tekniska Yrkesskolan i Stockholm där han under vintern 1894-95 lär sig frihandsteckning, modellering och tyska. 
Under åren 1895-1900 befinner sig Patrick på gesällvandring i Europa. Först i Berlin 1895-96, sedan till Venedig 1897, Munchen 1897-98 och slutligen i Paris 1898 där han också stannar för arbete som stuckatör och ornamentbildhuggare vid uppförandet av utställningsbyggnaden inför världsutställningen år 1900. När arbetet i Paris är avslutat reser Patrick till Köpenhamn där han bosatte sig och verkade till sin död. Han gjorde därefter endast kortare resor för uppdrag i Belgien 1905 och Tyskland 1922.
Som keramiker var Patrick Nordström autodidakt. Den konstformen var inget han sysslade med förrän han kom till Köpenhamn 1900. Dessförinnan hade han uteslutande försörjt sig som ornamentbildhuggare och gjorde även så under de första åren i Köpnhamn. Då arbetade han för firmorna Lamberg & Petersen och Emanuel Jensen & Schmacher med byggnadsfasader på bl.a. Glypoteket och Rådhuset. 
Under sin fritid arbetade Patrick som bildhuggare och med keramiska arbeten, han var då starkt inspirerad av den Franska och Japanska tillverkningen. De första objekten brändes i en egenbyggd ugn i en källare på Bakkegardsallé i Fredriksberg. Efter sitt giftermål med Christina Elida 1906 flyttade Patrick till en villa i Vanlöse, där han i trädgården byggde en ny brännugn. Hans första arbeten var i lergods med blanka glasyrer, men efter en tid hade han också lärt sig att bränna porslin. 1911 gjorde han sina första arbeten i stengods som t.ex. porträttmaskerna av boktryckare Simon Bernsteen och sin egen mor.

Patricks keramikverkstad med tillhörande brännugn skapade snart intresse hos andra keramiker. Många av dem saknade egen ugn och vände sig därför till Patrick för att få sina småskulpturer brända. Bland dessa kan nämnas Knud Kyhn, Thomas Hansen, Storm Petersen och J.J. Bregnöe. Den Kgl Porslinsfabriken visade snart stort intresse för Partiks stengodsarbeten. De hade själva försökt att få igång stengodstillverkning under en tid, men utan någon större framgång. Patricks erbjuds anställning och från den 1 januari 1912 och tio år framåt stod Patrick som föreståndare för glasering och bränning av fabrikens stengodsproduktion. 
Patrick utvecklades mycket under sina tio år vid Den Kungliga Porslinsfabriken och betraktades snart som mästare i sin konstform. Hans produktion av skålar, vaser och prydnadsgods, ofta med glasyr i oxblod eller andra egenhändigt komponerade glasyrtyper, var gjorda i utpräglad jugend eller med inspiration av den Japanska eller Kinesiska tillverkningen. 1922 lämnar Patrick Den Kungliga Porslinsfabriken och flyttar till Islev där han öppnar en egen ateljé. Där arbetar han sedan ensam fram till sin död.

Patrick Nordström har deltagit vid flertalet utställningar och finns representerad på mängder av museer i Danmark, Sverige och andra länder. Han avlider i Husum utanför Köpenhamn den 12 december 1929. Hans föremål är signerade med "PN" ihopskrivet.
Bilderna till vänster visar det gravmonument i stengods som Patrick reste över sina föräldrar och två bröder som olyckligtvis dog i unga år. Monumentet finns på kyrkogården i Väsby och är sannolikt bränt i hans egen verkstad i Islev. Längst ner på monumentet finns också en stenplatta med Patricks välkända signatur.

Ett stort tack till Bengt Petersson för bilderna på gravmonumentet och stenplattan med signaturen.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012