Norrbottens läns kruk- och kakelugnsmakare

I Norrbotten är det enbart i städerna Luleå och Piteå som det bedrivits någon sorts tillverkning av kakel och krukkärl (krukor, fat, skålar och liknande).

I framförallt Piteå har kakeltillverkningen varit betydande under åren, och då främst genom familjerna Hortman, Wiksten och Engstrand. Tillverkningen hos de två sistnämnda kan nog betecknas som fabriksmässiga, i varje fall gjorde ägarna det.
Hos Engstrand bedrevs verksamheten fram till 1908, medan den hos Wiksten upphörde under 1880-talet.

Benämningarna krukmakare och kakelugnsmakare berättar inte något direkt om vad som tillverkades vid hantverkarens verkstad. Under 1700-talet användes mestadels titeln krukmakare medan det under 1800-talet blev mer vanligt att kalla hantverkaren för kakelugnsmakare. Detta oberoende om det bara tillverkades krukor och annat hushållsgods i verkstaden eller enbart kakel.

Naturligtvis har det funnits kakelugnsmakare eller ibland murare som utövat sitt yrke genom uppsättning och reparationer av kakelugnar i de båda städerna samt vid andra orter i länet. Några av dessa har blivit omnämnda i denna dokumentation, men långt ifrån samtliga.

Denna dokumentation finns endast som


Foto: Helen Nilsson. Bildkälla: Piteå museum

Dokumentation: Bengt Hansén, Östersund © 2022 

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012