Nybro Fajansfabrik 1875-ca 1902
Nybro Fajansfabrik, även kallad "Sälsefabriken" grundades av bröderna Pehr Alfred och Johan August Rosén i Nybro 1875. De hade tidigare arbetat vid Boda Fajansfabrik, men när de den 30 september 1875 kunde köpa Carl Johan Kungbergs keramikverkstad på auktion, slutade de vid Boda och startade egen verksamhet i Nybro under namnet Nybro Fajansfabrik. 
”Selsefabriken” på Storgatan 1890.  Bildkälla: Kalmar Läns Museum.
Ordet "Sälse" kan mycket väl vara en stavningsvariant på ordet "Sense" som enligt Karl Hammer (Tillinge Fayencefabrik), är en folklig förvrängning av ordet fajans. Ordet "Sälsefabrik" skall i så fall tolkas som "Fajansfabrik". "Sense" användes även som hänvisning till Oskarshamns Fajansfabrik, den fabriken gick under namnet "Sensebruket" i folkmun.
Arbetsstyrkan vid Nybrofabriken hämtades i huvudsak från fajansfabriken i Boda, även någon från fabriken i Tillinge anslöt till bröderna Rosén. Tillverkningen bestod främst av lerkärl, men även en del kakel. Med tanke på grundarnas tidigare arbetsplats i Boda, är det inte förvånande att produktionen i Nybro har stora likheter med det som tillverkades i Boda och Tillinge.
I slutet av 1870-talet hade fabriken ca 20 personer anställda, men redan på 1880-talets början hade arbetsstyrkan sjunkit till ett drygt 10-tal. Dessa tillverkade ca 50000 lerkärl årligen.
När bröderna Roséns tid vid fabriken upphör kring 1882-83, lämnar också en del av arbetsstyrkan fabriken. Varför de lämnar fabriken är osäkert, men ett ägarbyte är nog den troligaste orsaken. Den nya ägare skall i så fall ha varit den tidigare fajansarbetaren vid fabriken Johannes Loth Carlsson. Några av arbetarna fanns kvar hos Carlsson till 1880-talets slut, men när han lämnar Nybro 1892 tar de två fajansfabriksarbetarna Jonsson över både fastighet och verksamhet. Fastigheten benämndes även då som ”Fajansfabriken” i husförhörslängden vilket borde betyda att tillverkningen som bedrevs där kan ha pågått till något år in på 1900-talet. 
Bilderna till vänster visar en mugg som förmodligen är tillverkad vid "Selsefabriken" samt den stämpel som användes, ett "S" i cirkel. En del föremål kan istället vara stämplade "Made in Sweden". Likheten med det som tillverkades i Tillinge och Boda är slående, men det finns även en del olikheter. Leran är röd, inte gul som vid de andra fabrikerna och de pålagda ornamenten i piplera är i de flesta fall mycket enklare.
Bilderna på mugg och stämpel är tillhandahållna av Monica Björklund, Nybro.

Stort tack till Joakim Hardell för information och förklaring till det folkliga namnet "Sensefabrik".

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012