Nyköpings Kakelfabrik 1905-1912
Gustaf Stephan Samuel Janzon, direktör och fabrikör, född i Nyköping den 7 mars 1859, son till manufakturhandlare Gustaf Janzon, låter uppföra en kakelfabrik på Hamnvägen i Nyköping. Kakelfabriken började byggas 1904 och togs i drift 1905 med Janzon som verkställande direktör, bankdirektör C. Cullberg som styrelseordförande och senare rådmannen Edvin Nilsson som sättmästare. Fabriken brottas redan från början med dålig ekonomi och verksamheten avslutas med konkurs redan 1912. Efter kakelfabrikens konkurs kom lokalerna att användas av andra företag genom åren, bl.a. Nyköpings Spis och Brödfabrik, Nyköpings Ramfabrik, AB Nyköpings Träindustri, Nyköpings Bilservice, K.L. Bilplåt, Fackförbundet Metalls fritidslokaler m.fl.
Bland de som arbetade i kakelfabriken hittas bl.a. sättarmästare Edvin Nilsson (1879-1963). Han börjar sin anställning 1905, men slutar redan efter ett par år för att starta sitt eget kakelugnsmakeri. Edvin Nilsson blir senare invald i  Stadsfullmäktige, suppleant i drätselkammaren, ledamot i brandstodskommitten och rådman vid rådhusrätten.
Fabriksbyggnaden efter Nyköpings Kakelfabrik på Hamnvägen
 kring 1935. Foto: Dan Samuelsson.
Det finns väldigt få uppgifter om både kakelfabriken och kakelugnsfabrikör Stephan Janzon. Allt tyder dock på att Stephan hade andra framgångar i livet, både före och efter kakelfabriken. Han köper bl.a. ett vackert sommarhem i Oxelösund året efter kakelfabrikens grundande och beställer stor motorbåt 1916. Han var medlem i Svenska Naturskyddsföreningen och tituleras direktör genom hela livet. 
Stephan var gift två gånger och hade två barn, bl.a. sonen Birger som visade sig vara "klen" och därför placerades ut i olika hem under åren kring sekelskiftet 1900. Stephan avlider i Strängnäs den 8 februari 1944.
Värt att beakta: 
Det har funnits två kakelfabriker i Nyköping med samma namn, Nyköpings Kakelfabrik, verksamma under två olika tidsepoker. Den "första" fabriken ödelades i en brand i januari 1888, återuppbyggdes under namnet "Nyköpings Nya Kakelfabrik" 1889 och gick i konkurs 1892. Det har inte gått att hitta några kopplingar mellan de två fabrikerna.
Annonsen till höger publicerades i samband med att fabriken togs i drift 1905.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012