Anders Nylén 1945- och Kåge Olsson 1958-
Anders Nylén f. 1945 och Kåge Olsson f. 1958 drev en gemensam verkstad i Söderköping. Produktionen bestod av enklare nytto- och prydnadskeramik, men de utförde även en del offentliga uppdrag som t.ex. en ljusskulptur till kommunens officiella nyårsfirande år 2000.
Anders Nylén är utbildad vid Konstfack i Stockholm och har arbetat som stuckatör på Augusto Conte i Stockholm, vilken är norra Europas äldsta stuckfirma. Där var Anders bl.a. med om att renovera gamla Riksdagshuset, Riksbanken och Rosenbad. Kåge Olsson fick sin utbildning vid Braskens Hus Nyckelviksskolan 1966-1967 och på Konstfackskolan 1968-1973. Kåge har deltagit vid flertalet utställningar runt om i landet. Han har också haft en del offentliga uppdrag åt flera kommuner. Anders Nylén signerade sina föremål "A. Nylén" och Kåge Olssons "Kåge".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012