Kakelugnsmakarna Öfverberg, Stockholm
Kakelkupol, Hindrich Öfverberg
Kakelugnsmakarna Öfverberg i Stockholm bestod av totalt fem personer fördelade över två generationer. Det var bröderna Hindrich och Zacharias samt deras söner, dessutom kusinen Abraham från Västervik.
Det hela tar sin början när Hindrich Josephsson träder in hos kakelugnsmakare Jöns Lundberg i Nyköping år 1755 för att utbilda sig till kakelugnsmakare. Där gick han i lära under fyra år och när han klarade sitt gesällprov och skrevs ut 1759, ändrade han sitt efternamn till Öfverberg. Under de första åren som gesäll befann han sig på arbetsvandring. På 1760-talet återfinns han hos Kakelugnsmästare Lenhult i Stockholm och 1767 anhåller han om att få avlägga mästarprov, vilket beviljades.
Hans mästarstycke skulle göras hos mästare Petter Broberg och bestod i att tillverka en blå och vit kakelugn med boga och mussla som krön. Han ålades också att själv göra formarna. När arbetet var klart för granskning så hade de församlade mästarna synpunkter på glasyren som de ansåg hade dålig glans, samt att kaklen ej var tillräckligt brända. Arbetet godkändes dock, men han ålades att göra ett nytt mästarprov.
Han gjorde det nya provet 1768 och det godkändes med glans. Hindrich antogs som mästare och ledamot av ämbetet, en plats som han behöll fram till 1777. Den 11 januari 1785 fick han också förtroende som ålderman, vilket han var till 1796.

Zacharias Öfverberg, bror till Hindrich, gick i lära hos Hindrich 1768-71, därefter utskrevs han som gesäll. Han arbetade sedan hos Ulrika Lenhult, änka efter mästare Lenhult i Stockholm, vars verkstad han senare övertog. Den 22 maj 1778 blev han godkänd som kakelugnsmästare och även innehavare av den Lenhultska verkstaden. Han valdes till ålderman 1802 och hade den befattningen fram till sin död 1809. 

Kusinen Abraham Öfverberg gick som lärling hos Hindrich under perioden 1780-85, därefter återvänder han till Västervik för att hjälpa sin mor som varit änka sedan 1767. Abraham Öfverberg arbetar därefter som kakelugnsmästare i Västervik.

Joseph Henricsson Öferberg, Hindrichs son, gick som lärling hos sin far 1785-88. Han arbetade därefter som gesäll fram till 1796 då an avlade mästarprov och godkändes. 1810 blir han bisittare i ämbetet och 1815-30 har han förtroende som ålderman. Joseph dör 1843 och vid bouppteckningen förklaras sterbhuset i konkurs.

Zacharias son, som också hette Zacharias, gick i lära hos fadern 1800-1804 och blev mästare 1810. Han var verksam till mitten av 1830-talet.

Josephs gesällbrev, undertecknat av fadern Hindrich Öfverberg 1788.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012