Oscar Berg 1839-1914

Frans Oscar Theodor Berg, ornamentsnidare och bildskulptör, född i Stockholm den 10 januari 1839, son till handlaren Johan Fredrik Berg och Sara Sofia Sjögren, från 1876 gift med målarinnan Märta Maria Augusta Montgomery. Oscar började som ornamentsnidare och studerade sedan figurskulptur hos Qvarnström. 1858 började han på Konstakademin i Stockholm med examen 1869 och under åren 1873-78 befann han sig på studieresa i Rom. 1878 reste han hem till Stockholm för att arbeta med den dekorativa utsmyckningen av Universitetsbyggnaden i Uppsala, därefter reser han till London. 1888 reser han hem och är därefter bosatt och verksam i Stockholm. Han arbetade i marmor, trä, brons, terrakotta och gips m.m.
Bland Oscar Bergs skapelser kan nämnas "Barn leka med Björnunge" 1864, "Hjalmar och Odvar Brodd", utställd på Sveriges Allmänna Konstförening 1865, "Satyr och faun" 1867, "Loke" samt reliefen "Loke och Sigun" 1870. Sin största framgång hade han med "Mandolinspelaren" i marmor, beställd av änkedrottning Josefina till det Kungliga Slottet i Stockholm.

Oscar finns representerad på bl.a. Nationalmuseum med skulpturen "Gosse som modellerar" samt porträttbysten av C.G. Tessin, "Kristus vid tolv års ålder i templet". "De första stegen" samt statyn "Den kvinnliga kyssen" finns i Paris. Oscar Berg avled i Råsunda Stockholm den 18 december 1914.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012