Packendorffs Kakelugnsfabrik 1861 - 1905
Rudolf Ferdinand Packendorff föddes i Ostholstein Tyskland 1829 och fick Svenskt medborgarskap 1860. Samma år köper han sin far John Jakob Packendorffs fastighet och konkursdrabbade väveri på Stampgatan 60 "Stampen" i Göteborg för att där och tillsammans med kakelugnsmakare Henriksson (tidigare delägare i Henriksson & Haglinds Kakelugnsmakeri) starta en kakelugnsfabrik. Driften kommer igång under 1861 men redan åtta år senare 1869, begärs fabriken i konkurs. Det är meningen att konkursmassan ska säljas på auktion i juli samma år men efter en ackordsuppgörelse kan driften återupptas med i stort sett samma fabriksledning.
Efter 1869 och fram till R.F. Packendorffs död 1895 fortsätter tillvekningen utan större missöden. Fabriken drabbades visserligen av en mindre brand 1885 och något år senare av en kortvarig sympatistrejk bland de anställda, men det var i stort sett allt. Fabrikens produktion av kakelugnar rönte stor uppmärksamhet och de tilldelades också flera priser. De öppnar senare en utställningshall på Östra Larmgatan i Göteborg och deltar i en uppskattad utställning 1891.
1895 dör Rudolf Ferdinand Packendorff som änkeman och hela hans bohag säljs på offentlig auktion direkt vid bostaden. I samband med Packendorffs död byter fabriken ägare och ombildas till Packendorffs Kakelugnsfabikers Aktiebolag. De nya ägarna var E.M. Grönvall, tidigare ägare av Grönvalls Kakelugnsmakeri på Magasinsgatan 12 i Göteborg, den vid Packendorffs fabrik tidigare anställda fabrikören August Hedberg samt en herre vid namn John Friman. De öppnar även ett lokalkontor på Regeringsgatan 53 i Stockholm 1901. 
Grönvall, Hedberg och Friman driver tillverkningen fram till till 1905 då fabriken försätts i likvidation. All tillverkning upphör och fabrikens konkursmassa säljs genom en s.k. likvidationsauktion till handlaren Rudolf Eriksson för 158.000 kr. Trots auktionen tog den slutgiltiga avvecklingen av fabriken ytterligare ett par år och först 1907 avslutas likvidationsförhandlingarna vid Göteborgs Rådhusrätt.
Annons i dagspressen 1897
Några korta fakta om Rudolf Ferdinand Packendorff.
Han föddes i Eutin Ostholstein, Tyskland 1829, och blev Svensk medborgare 1860. Han var gift två gånger, först med Fredrike Packendorff (1839-1869) och därefter med Marie-Louise Amalie Binge (1842-1893). Packendorff fick två barn, Marie Louise född 1877 och Rudolf Petter född 1880.

Den 18 juni 1892 kunde man läsa följande i dagspressen: "Fem pojkar i en roddbåt, den som rodde hade bristfälliga kunskaper i hur en sådan båt skulle famföras och framfarten kryssade härs och tvärs över det trånga sundet. Kapten Johansson körde bogserbåt med pråm på eftersläp försökte stanna. Pojkarna kom emellan bogserbåten och pråmen varvid snipan stötte mot pråmens bog, kantrade och sjönk. En av de drunknade var 12-åriga Rudolf Petter Fredrik Packendorff, son till Kakelugnsfabrikör Rudolf Ferdinand Packendorff".

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012