Palle Pernevi 1917-1997

Allan Axel Paul (Palle) Pernevi, skulptör och tecknare, född i Helsingborg den 30 april 1917, son till köpman Paul Peterson och Josefina Edman, från 1946 till 1972 gift med Ulla Verner. Efter realexamen utbildade sig Palle till gördelmakare och ädelsmed, först på Academie Für Agenwandte Künst i München 1939, därefter i Stockholm på Högre Konstindustriskolan 1940-41, samtidigt arbetar han med skulptur i egen verkstad. 1942 fortsätter han studierna vid Lena Börjessons Skulpturskola och 1943-48 på Konsthögskolan. 1950 började han som lärare på Valand i Göteborg och från 1952 arbetar han som skulptur- och teckningslärare på Chalmers. Han har under 1940 och 50-talet även företagit flera studieresor utomland.
Palle arbetade med monument, modellskulpturer, byster och porträtt i bl.a. brons, sten och terrakotta. Bland hans arbeten hittar vi "Min gode vän B.A.", "Asteniker", "Jane sittande", "Petite femme", "Paletten" och "Nerthus Moriens". Han har även gjort reliefer för Hovrätten i Sundsvall, Lejon till Göteborgs Konsthalls fasad, en skulptur för Sjöboskolan i Borås, en stålbarriär för gymnasiet i Kalix m.fl.
Palle har deltagit vid utställningar i Borås, Malmö, Stockholm, Umeå, Varberg, Härnösand, Göteborg, Jönköping, Köpenhamn, Helsingfors, Oslo, Bergen och Lund m.fl. Hans konst finns representerad vid Moderna Museet samt Göteborgs och Malmö museer. Palle avled i Åhus den 1 november 1997. Hans föremål signerades "P.P".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012