Hälzinge PoL Keramik 2004-
Hälzinge Pol Keramik i Söderhamn grundades 2004 av Lena Christina Forsgren, född 1959 och Päivi Ingrid Olsson född 1960. De är utbildade via en ABF kurs 1996 och började därefter att arbeta med keramik. Deras tillverkning består av handgjorda och unika hustomtar, turvättar och hängsmycken i stengods, de gör även specialbeställningar.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012