Carl Gustaf Qvarnström 1810-1867
Carl Gustaf Qvarnström, skulptör och målare m.m, född i Stockholm den 23 mars 1810, son till kammartjänare Eric Gustaf Qvarnström och Margareta Kristina Eklund, från 1859 gift med Carolina Sofia Norberg, f. Tivander. Redan som 2-åring förlorade Carl Gustaf sin mor, därefter levde familjen i fattigdom och vid 11 års ålder tvingades Carl Gustaf att lämna familjen och försörja sig själv. Han fick arbete som kyparlärling 1821 och redan under denna tid började han teckna och rita av det mesta i sin omgivning.
Carl Gustafs begåvning blev snart uppmärksammad och därför fick han möjlighet att följa undervisningen vid Akademiens Principskola. För att skaffa sig extrainkomster började han måla porträtt i krita vilka han sålde för 1 Rdb stycket. Efter något år kunde Carl Gustaf återvända hem, men redan två år senare 1823, stod han ensam igen. Han blev då omhändertagen av en förmögen borgarfamilj och därigenom kom hans begåvning att nå prinsessan Sofia Albertina. Genom henne ordnades ett årligt underhåll vilket hjälpte honom till fortsatta studier.
Hans första skola blev Högre Antik och Modellskolan under ledning av bl.a. Gustaf Erik Hasselgren. Därefter blev det flera utbildningar på varierande skolor i Stockholm innan han med hjälp av resestipendium begav sig till Rom. 1842 var Carl Gustaf åter i Sverige och samma år upptogs han som ledamot vid akademien. Han har under hela sin verksamhetstid tid fått mottaga en mängd medaljer och utmärkelser. Han har också deltagit vid ett stort antal utställningar runt om i världen.

Bland hans mest kända verk, kan nämnas "Nepolitansk Fiskare" som bl.a. tillverkades i Parian vid Gustavsbergs Porslinsfabrik 1870. Vidare kan nämnas kollosalstatyn "Engelbrekt" till Örebro, "Skjutande Amor", "Centauren Nessus bortröfvar Dejanira", "Våren", "Sommaren", Hösten" och "Vintern", "Hecors afsked från Andromaque", "Erik Segersäll", "Magnus Ladulås", "Gustaf Adolf den Store", "Ingeborg", "Dagen", "Natten", "Morgonen" och "Aftonen", "Jorden", "Hvilan i Öcknen" samt. Det finns naturligtvis ett stort antal skulpturer, statyetter och porträtt som inte uppräknas här. Carl Gustaf Qvarnström avled i Stockholm den 5 mars 1867.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012