Ragnhild Godenius 1877-1966
Gerda Ragnhild Godenius, keramiker och skulptris, född i Pojo Finland den 4 september 1877. Ragnhild studerade bl.a. vid Finska konstföreningens skola i Helsingfors 1898-1903 och arbetade därefter under en kort period som teckningslärare. Något år senare reste hon ut i Europa där hon fortsatte sina studier i bl.a. Tyskland och Italien.
År 1907 flyttar Ragnhild till Sverige och slår sig samman med Gerda Sprinchorn (1871-1951). De öppnar en gemensam ateljé i Rönninge och Ragnhild bygger själv brännugnen. 1908 flyttar de till gemensam bostad på Hamngatan 18 B i Stockholm och därefter delar paret Godenius och Sprinchorn bostad under resten av sina liv. Under perioden på Hamngatan lär de känna Annie Frykholm (1885-1962) som då arbetar som teckningslärare och har en liten ateljé och bostad ett par portgångar bort på Nr 20. Om något närmare samarbete dem emellan förekommer är osäkert, men Godenius och Sprinchorn kommer något år senare att delta vid flera utställningar i Frykholms ateljé. Åren 1908-1909 befinner sig Ragnhild ofta i Finland, mycket på grund av alla hennes uppdrag och utställningar där under just dessa år. 1912 lämnar paret Godenius och Sprinchorn Hamngatan och flyttar till Mäster Samuelsgatan 56 A. Annie Frykholm följer efter och flyttar till samma adress.
År 1915 flyttas återigen fröknarna Godenius och Sprinchorns gemensamma bohag, men denna gång blir inte resan så lång, bara en portgång bort till Mäster Samuelsgatan 56 B. Annie Frykholm följer också med och startar en skola för vävnad och mönstermålning på samma adress. 1915 flyttar även konstnärinnan Olga Lanner till Mäster Samuelgatan 56 B där hon öppnar "Ateljé Smideskonst". Helt plötsligt fanns fyra konstnärinnor på samma adress, alla ogifta fröknar varav två delade bostad.
Ragnhild Godenius experimenterade en hel del med glasyrer och var t.ex. en av de första i Sverige som använde sig av s.k. starkeldsglasyrer, hon räknas därför som en av pionjärerna inom svensk keramik. Godenius tillverkning bestod av unika och drejade föremål som exempelvis skålar, krukor, vaser, urnor, askkoppar, ljusstakar samt en del figurala objekt, ofta med rinnande glasyrer. Hon gjorde även en del nytto- och prydnadsföremål åt Upsala Ekeby på 1910-talet. Godenius arbetade även i andra material som exempelvis brons, terracotta och gips, dessutom målade hon tavlor. En portfölj med hennes bilder såldes så tidigt som 1902 till kontoristen Alarik Finnilä i Vasa för 65 Fmk. Hon gjorde statyetterna "Runan" i terrakotta, såld i Finland 1908, "Gammelfar" i brons till Finska konstföreningen 1909 och "Efter Badet" i gips till Finska Konstnärernas utställning i Ateneum Finland 1909.
Godenius deltog vid flera större utställningar, bl.a i Stockholm 1909 och Baltiska i Malmö 1914, dessutom vid flera av Finska konstföreningens och Viborgs Konstvänners utställningar i Finland 1909. Hon representerade Svensk Keramik tillsammans med Bess Wissler på Gieves Konstgalleris utställning "Svenskt Konsthantverk" på Bond Street i London 1923. Hon blir antagen som Svensk Medborgare 1932.
Godenius förblir både ogift och barnlös. Hennes enda livskamrat var Gerda Sprinchorn som hon delade bostad med i hela sitt liv. Gerda Sprinchorn dör på Grevgatan i Stockholm den 21 mars 1951. Ragnhild Godenius avlider på samma adress 15 år senare, den 3 april 1966. Godenius föremål är signerade "Ragnhild" eller "Ragnhild Godenius". "GR Godenius" främst på statyetter.

Gerda Sprinchorn 1871-1951
Gertrud Linnea "Gerda" Sprinchorn, skulptris född i Litselberga (Lisselberga) i Skerike Socken utanför Västerås den 29 april 1871. Gerda var dotter till kamrer Carl Ludvig Sprinchorn och Juliana Littmark. Hon började sina studier på Tekniska Skolan i Uppsala innan hon fortsatte till Högre Konstindustriella Skolan och Tekniska Skolan i Stockholm där hon var elev under åren 1890-93. Hon fortsatte sedan på Konstakademin 1893-1900 innan hon 1902 reser till Paris. Åren 1904-06 tillbringas främst i Dalarna och 1906 i Italien och 1907 i Finland. Från 1902 var hon bosatt på Jacobsbergsgatan 20 i Stockholm men när hon träffar Ragnhild Godenius 1907 flyttar hon till Hamngatan. Samma år startar de en liten Ateljé i Rönninge utanför Södertälje.

Gerda Sprinchorn 1871-1951

Gerda har gjort barnporträtt, modellerat människor från olika svenska landskap, tillverkat  lampor, fajansgrupper, statyetter och porträttreliefer i brons. Gjutaren Herman Bergman gjorde ofta skulpturerna efter hennes förlagor. Hon deltog vid världsutställningen i St. Louis USA 1904 samt vid andra utställningar både i Sverige och utomlands. Gerda har också gjort offentliga arbeten och utsmyckningar på bl.a. Solna Kyrkogård, Linnéstatyn i Stenbrohult m.m. Hon finns representerad vid bl.a. Nationalmuseum i Stockholm, Trelleborgs Museum samt vid Uppsala Universitetsbibliotek. Gerda avlider på Grevgatan i Stockholm den 21 mars 1951. Hennes föremål signerades "Gerda Sprinchorn". Ytterligare information om Gerda finns under Ragnhild Godenius.
Bland hennes många småskulpturer och statyetter kan nämnas "Israelfaster" 1906, "Nanina" 1906, "Finngubbe" 1907, samtliga i Trelleborgs Museum, samt "Helig Dans" 1913 och "Flöjtblåsare" 1915 i Nationalmuseum.

  Exempel på bronser från ca 1909 av Gerda Sprinchorn gjutna av Herman Bergman, samt hennes signatur.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012