August Rignérs Kakelugnsfabrik 1857-1885

August Rignér föddes i ett mycket fattigt hem år 1821. Han tvingades själv i unga år ut på arbetsmarknaden för att tjäna sitt uppehälle. Då han skrevs in som lärgosse hos en kakelugnsmakare i Göteborg valde han att i motsats till sina kamrater, att spara sina intjänade pengar. Genom flit förenad med yttersta sparsamhet kunde han till slut lägga grunden till sin blivande förmögenhet. Hans första hundralapp räckte till inköp av ett eget hus i Haga.
På 1850-talet fick August sitt mästarbrev. Han valde då att starta sitt eget kakelugnsmakeri på Husargatan i Haga. Det var en mycket välskött verkstad som snart skulle förvandlas till en stor kakelfabrik på Östra Skansgatan 69. Tillverkningen bestod av förutom kakel- och kakelugnar, även byggnadsornament, konsoler samt en del bruks- och nyttogods. 
August Rignér
Fabriken gick redan från början bra, mycket tack vare de svåra stadsbränderna i Gävle, Varberg, Ronneby, Jönköping och Karlstad. Då städerna återuppbyggdes försågs nästan alla bostäder med kakelugnar från Rignérs fabrik. Inom en tioårsperiod hade August blivit en förmögen man, så förmögen att han även anlade en kakelfabrik i Malmö. August Rignér var ärlig och omtyckt, dessutom en affärsman med gott rykte. Han var konstälskare och kom att bli en av de största fastighetsägarna i Göteborg. 1870 köper han också en kakelfabrik i Gävle, den s.k. "Västra Fabriken", eller Johannisfred som den också kallades. Ett år senare ropar han in teaterhuset "Thaliatemplet" i Göteborg för 112.000 kr. Betalning gjordes kontant direkt på plats till auktionsförrättarens stora förvåning. 1875 köper han också Uddevalla Teater för 3.000 kr.
August Rignér avlider måndagen den 1 november 1880 men arvsskiftet sker inte förrän 5 år senare 1885. I sitt testamente ger han 15.000 kr till "Hemmet för obotligt sjuka", 5.000 kr till till Götiska Förbundet och 4.100 kr läggs som grund till en stipendiefond att utdela "Stipendier för arbetares förkofran genom resor i utlandet". Fonden finns kvar ännu idag. Efter August Rignérs död drivs kakelfabriken av sterbhuset fram till arvsskiftet 1885 då fabriken tillfaller brodern Victor Rignér.

Victor Rignér 1851-1910
August hade en mindre framgångsrik bror, kakelfabrikör Victor Albert Rignér. Victor flyttade runt och fanns på olika platser i både utlandet och Sverige. 1850 emigrerade han till Australien där han letade guld. Han köpte även fastigheter som han på grund av hemlängtan övergav då han återvände till Sverige. Återkommen till Sverige startar han egen kakelfabrik i Malmö. Men Victor var ingen affärsman, fabriken gick i konkurs 1887. Konkursförvaltaren hittar så många tveksamheter i Victors bokföring att han begärs häktad. Han var säkerligen medveten om att han låg illa till, för när han skulle hämtas och sättas i häkte, var han spårlöst försvunnen. Efter utfärdad efterlysning kunde han till slut gripas i Köpenhamn den 12 juli samma år. Om vad som hände efter gripandet och ev. följder, finns inga uppgifter.
Några år tidigare 1870, då brodern August Rignér köpte den "Västra Fabriken" i Gävle, skickar han Victor att driva den. Förmodligen handlar det då om att starta tillverkning av en ny typ kakelugnar med bättre hårdhet, en tillverkningsform som August fått patent på samma år. Även om Victor fanns på plats i Gävle under olika perioder, är det osäkert om någon tillverkning kom igång där. Gävlefabriken säljs 1876.
Victor fick ett stort arv efter sin bror August vid bodelningen 1885 och med tanke August kakelfabrik, alla fastigheter, teatrar och annan förmögenhet, kan man förstå omfattningen av hela dödsboets värde. Victors andel i arvet var av betydande storlek, men på grund av Victors dåliga affärssinne hade han inte långvarig lycka av arvet. Victor avlider i Göteborg 1910.
Västra Fabriken, se Gefle Porslinsfabrik
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012