Rolf Fagerberg 1934-2008
Rolf Gustav Fagerberg, Konstnär och bildlärare, född i Västra Skrävlinge, Malmö den 18 april 1934. Han öppnade egen ateljé i Malmö 1953 och började arbeta med keramik, framförallt drejade föremål som exempelvis skulpturer och reliefer i rakubränt stengods. Han gjorde även prydnads- och nyttoföremål. Rolf arbetade också som lärare i keramik vid cirkelledarutbildningar på olika folkhögskolor och studieförbund i Sverige. Han har undervisat i primitiva bränningar på Gerlesborgsskolan i Bohuslän och på Konsthögskolan Holbæk i Danmark. I Malmö arbetade han i många år som bildlärare på Kroksbäcksskolan och 1953 gifte han sig med Inga-Lill.
Under ca 20 år hade han utställningar och öppen verkstad med kursverksamhet i Skabersjö Gods gamla smedja och under vintern befann han sig i Provence där familjen köpt hus i samband med pensioneringen. 
Rolf Fagerberg har varit med och skrivit två böcker om keramik, ”Keramik för nybörjare” och ”Keramik 2”. 1992 erhöll han Svedala kommuns kulturpris och 1993 Pajala kommuns kulturpris. Rolf Fagerberg var medlem i Skånska konstnärsklubben, Konstnärsgruppen Sydväst KSV samt i franska Circuit, Des Artistes Nordiques En Provense Verte. Rolf avled i Malmö den 21 september 2008. Hans föremål signerades "Rolf Fagerberg".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012