Rolf Trolle 1883-1972

Rolf Isidor Trolle, konstnär född i Sundsvall den 16 december 1883, son till stadsinspektör Isidor Trolle och Augusta Tronét. Utbildad vid Konstakademin i Stockholm 1904-07, därefter studieresor till Spanien, Frankrike, Italien och Nordafrika. Gift 1911-18 med Ester Faustman (1884-1935) och från 1921 med Rut Behm (1892-1983). Anlitad som målare/dekoratör vid Upsala Ekeby på 1920-talet.

Han finns representerad på Nationalmuseet och Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum samt Muséerna i Östersund, Hudiksvall, Västerås, Linköping, Nyköping och Borås. Rolf Trolle avled på Lidingö den 28 januari 1972. Hans föremål signerades "RT" eller "Trolle".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012