Rudholms Kakelfabrik 1866-1914
Johan Zacheus Rudholm, son till en kakelugnsmakare, föddes i Ystad 23 augusti 1828. Han är 21 år gammal då han vandrar till Lund för att bli gesäll. Efter en period i Lund fortsätter han till Göteborg och senare även till Mariestad där han arbetar som verkgesäll. Johan återvänder snart till Göteborg där han träffar sin blivande hustru Dorotea Fredrika Bergström, dotter till A.P. Bergström vars krukmakarverkstad i Alingsås han övertar tillsammans med sin svåger. 1857 gifter sig Johan och Dorotea och 1859 flyttar de till Uppsala där han deltar i uppförandet av Kungsängens Kakelfabrik. Han stannar i Uppsala under ett år och arbetar då som Teknisk Ledare vid fabriken. 1860 får han sitt mästarbrev och från 1861 arbetar han som verkmästare vid C.A. Petterssons Kakelfabrik i Stockholm.
Johan Zacheus Rudholm hade inga egna barn och av den anledningen reser han 1864 till syster i Malmö för att hämta sin systerson John Johnsson f. 1862, som han också adopterade. 1866 flyttar familjen till Norrköping och där grundar han stadens första kakelfabrik - J.Z Rudholms Kakelfabrik. Kakelfabriken förlades på Nya Rådstugegatan 30 och enligt de ritningar som finns bevarade var produktionen fördelad över tre våningar med en brännugn på varje våning. Tidpunkten kunde inte vara bättre vald då östra stambanan mellan Katrineholm och Norrköping invigdes just detta år och gav Rudholm goda möjligheter till transporter.
Johan Zacheus Rudholm Personalstyrkan vid nedläggningen 1914 John Rudholm
John som nu bär efternamnet Rudholm, studerade först vid Norrköpings Tekniska Skola och fick sedan praktik hos fadern vid Kakelfabriken. Därefter arbetade han ett par år hos B.H. Lundgren i Stockholm och St. Eriks Lervarufabriker i Uppsala innan han avslutade sina studier i Tyskland. 1883 börjar han arbeta vid Kakelfabriken i Norrköping.
Rudholms Kakelfabrik hade god försäljning, mycket beroende på att Norrköping vid denna tid var en snabbt växande industristad. Nya hyreshus byggdes i snabb takt och det skapade i sin tur stor efterfrågan på kakelugnar. För att möta behovet byggdes fabriken ut vid ett par tillfällen efter 1882. Rudholms specialtité var praktugnar i bl.a. Jugendstil och till sin hjälp hade han flera duktiga arkitekter, men trots de vackra praktugnarna bestod ändå 90 % av försäljningen av enkla vita ugnar i prislägen under 100 kr. 
År 1888 blir John delägare i kakelfabriken och samtidigt byter de namn till J.Z. Rudholm & Cnis Kakelfabrik. John övertar verksamheten helt från 1 januari 1900 och blir därmed ensam ägare, därefter går fabriken under gamla namnet Rudholms Kakelfabrik. Natten till tisdag 1 maj 1904 avlider Johan Zacheus Rudholm efter en lång tids sjukdom, han sörjs av hustrun Dora och sonen John. 1910 ombildas företaget till aktiebolag och går därefter under namnet AB Rudholms Kakelfabrik.
De tillverkade ca 1000 kakelugnar/år fram till 1896, därefter sjunker efterfrågan och tillverkningstakten dras ner. Efter 1908 redovisar företaget ingen vinst alls, med undantag av år 1912. Antalet anställda uppgick till ca 35 personer under fabrikens goda år, men när nedgången kom så reducerades också antalet anställda. 1913 fanns 21 personer kvar i företaget och de arbetade dessutom med förkortad arbetstid. 1914 läggs fabriken ner och familjen flyttar till Uppsala, John Rudholm återfinns senare på St Eriks Lervarufabriker där han bl.a. utarbetar den för St Eriks så välkända gröna kopparoxidglasyren. Johan avlider 1941.
Annons i Dagens Nyheter 1897
Personer som på ett eller annat sätt varit inblandade vid Rudholms Kakelfabrik: Ägare J.Z. Rudholm och John Rudholm. Verkmästare G.E. Sandström. Arkitekter Carl Westman, Axel Lindgren, Elis Benckert, Magnus Dahlander, Carl G Bergsten, Carl Bergsten, Hagström och Ekman. Konstnärer Carl Stenberg och Axel Törneman.
Kakelugn No 112 Kakelugn No 124 Kakelugn No 7 Köksspis
Informationskällor: Norrköpings Museum samt Sveriges Handel och Industri - Ord och Bild 1905 samt artikel i Sv. Dagbladet 1904
Tack till P-Å Olsson för hjälp med arkivmaterial.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012