Rudolf Nilsson 1909-1976
Nils Rudolf Nilsson, skulptör född i Lund den 29 mars 1909, son till möbelsnickare Alfred Nilsson-Thulin och Maria Håkansson. Rudolf som aldrig gifte sig, inledde sina studier hos den Ryske skulptören Georgi Kaplja i Stockholm under åren 1942-43, därefter vid Essemskolan i Malmö 1949-50. Hans studier avslutas med en resa till Italien 1951. Rudolf hade sin ateljé i Höganäs och där skapade han porträtt, byster, reliefer, skålar och figurer i brons, lera, gips och stengods. Han hade dessutom produktion av urnor i stengods. Rudolf har deltagit vid utställningar i Kristianstad och Trollhättan 1953 samt i Vänersborg och Trollhättan 1955 tillsammans med Holger Karlsson. Utöver dessa har Rudolf även deltagit vid utställningar anordnade av Septembergruppen och Göta Älvdalens Konstförening.
Rudolf finns representerad med ett flickhuvud i brons vid vägförvaltningen i Vänersborg. Han var bosatt på Linnégatan 5 i Höganäs då han avled den 30 juni 1976. Föremålen han skapade signerades "Rudolf Nilsson".

t.v. Självporträtt av Rudolf Nilsson.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012