Ruth Bechteler 1890-1949
Ruth Bechteler, konstnärinna och skulptris, född Zachrisson i Eskilstuna den 19 juni 1890, dotter till kassör Johan Alfred Zachrisson och Julia Emilia Öberg, från 1933 gift med konstnären Eduard Bechteler. 

Ruth studerade vid Carl Wilhelmssons Målarskola och Högre Konstindustriskolan i Stockholm, därefter vid Academie Simonsson i Dresden samt vid André Lothes Målarskola, Academié Modern, Academié Scandinave och Academié de la Grande Chaumiére i Paris. Hon har dessutom företagit studieresor till Berlin, München, Prag, Köpenhamn och till Italien. Ruth arbetade främst i terrakotta, lera och gips. Hennes skulpturer var ofta okomplicerade och graciösa. Hon målade även tavlor, bl.a. i en berättande sagoboksstil.
Ruth Bechteler har deltagit vid flera utställningar, bl.a. hos Fahlcrantz i Stockholm  1936 tillsammans med sin man. Hon har även deltagit vid Sveriges Allmänna Konstföreningars utställningar vid flera tillfällen. Ett år efter sin död, anordnades också en utställning i Sollefteå till hennes minne. Ruth avled i Ådals Liden i Västernorrland den 29 oktober 1949. När hon signerade sin konst använde hon oftast sitt flicknamn "Ruth Zachrisson".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012