Ruth de Meyere 1895-1993
Ruth Ingeborg Maria de Meyere (Meijere), skulptris och keramier, född i Torsås den 19 april 1895, dotter till Carl Olsson och Hilda Petersson, från 1925 gift med fotografen och konstnären Johannes (Jan) Cornelius Jacob de Meijere. Ruth studerade först vid Konstfackskolan i Stockholm därefter i Tyskland, Holland, Italien och de Nordiska länderna. Hon utförde en del skulpturer i sten och terrakotta, men blev mest uppmärksammad som keramiker. Hennes keramik bestod främst av rustika krukor och fat med enkla glasyrer, samt porträtthuvuden i terrakotta.
Ruth har haft separatutställningar på Galleri Brinken i Stockholm 1952, Konsthantverkarna 1956 samt deltagit vid flera samlingsutställningar anordnade av konstförbund runt om i Sverige. Ruth de Meyere avled som änka i Stockholm den 10 augusti 1993. Hennes föremål signerades "RM" eller "RdM".

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012