Ruth Milles 1873-1941
Ruth Milles, skulptris och författarinna född Andersson i Vallentuna den 19 april 1873, dotter till Major Emil Anderson och Walborg Tisell, syster till skulptören Carl Milles. Hon studerade vid Tekniska skolan i Stockholm åren 1892-93 och därefter vid Kungliga Konstakademien 1894-98 där hon också erhöll den Hertigliga medaljen.

På hösten 1898 begav hon sig till Paris, ungefär ett år efter att hennes bror Carl Milles hade flyttat dit. Väl framme flyttar hon in hos honom i "Villa Gabriel" på Rue des Fourneaux och med Paris som utgångspunkt företog hon sig sedan flera studieresor till Tyskland och i Frankrike. Syskonparet Milles umgicks mycket i Paris och kom att samarbeta både konstnärligt och ekonomiskt. De bildade ett gemensamt bolag där de sålde småskulpturer i brons av Carl och olika sagofigurer gjorda av Ruth. För att anpassa sig till det franska språket byter de också efternamn till Milles, eller Millés med apostrof över "e" som det först var tänkt.
1902 blev hon tilldelad ett hederspris på Parissalongen och 1903 insjuknade hon i tuberkulos. Hon reste då tillbaka till Sverige och bosatte sig på Lidingö där hon inrättade en ateljé. Ruth fick därefter flera beställningar från kulturinstitutioner i Stockholm, bl.a. Kungliga Teatern. Hon gjorde även porträttbyster av sångerskan Jenny Lind och skådespelaren Georg Dahlqvist.
Foto: Upplandsmuseet
Under perioden 1904 till 1916 deltog hon vid flera internationella utställningar, bl.a. i St. Louis, Buenos Aires, Rom, San Francisco och på Charlottenborg i Danmark. På grund av sviktande hälsa tvingades hon överge sitt skulpterande och inriktade sig istället på att skriva. Hon gav bl.a. ut diktsamlingen "Dagarnas Grå och Blommornas Blå" samt de illustrerade barnsagorna Trollskrattet, Didrik Flygare och Glohit & Glodit. Ruth gjorde även en del föremål för St. Eriks Lervarufabrik i Uppsala, målade bilder till julkort och svarade för illustrationer i en lång rad tidningar.
1932 flyttade hon tillbaka till Rom, men hennes hälsa blev allt sämre. Förutom tuberkulosen fick hon även kallbrand som krävde amputation av hennes ena ben. Hon avled i Rom 1941, 68 år gammal och ligger begravd på den Protestantiska kyrkogården där. Ruth arbetade i gips, sten, brons och lera. Hennes föremål signerades "Ruth Milles".

Mer info på sidan om Carl Milles
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012