Säters Kakelfabrik ca 1855 - 1876
Säters Kakelfabrik grundades kring 1855 av Översten vid Kungliga Dalregementet i Falun, Johan Fredrik Söderhielm f. 1797 i Vika socken. Från 1812 var han placerad vid Dalregementet där han avancerade till Överste 1852. Söderhielm genomgick examen vid lantmäteriet 1821 och agerade kommissionslantmätare under perioden 1832-36. Han var gift med Johanna Maria Sebell och tillsammans fick de 11 barn. Söderhielm lämnade det militära 1868 och avled i Säter 1875.

Som så många andra militärer vid denna tid hade även Söderhielm intressen i det privata livet. Han grundade både Lindfors Manufakturverk i Djura Socken och Säters Kakelfabrik i Säter. Vid fabriken i Säter producerades kakelugnar och fajanskärl till ett årligt värde av ca 3.000 Rdb. De som arbetade vid fabriken var få, och enl. uppgift bestod arbetsstyrkan endas av 4 personer. Tidsangivelsen beträffande fabriken är något osäker, men det är klarlagt att fabriken hade verksamhet en period efter Söderhielms död 1875. Ev. kan det ha varit änkan som fortsatte driften under en kortare period. Hon avled 1881.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012