Sigrid Fridman 1879-1963
Sigrid Karolina Sofia Fridman, skulptris född i Haparanda den 23 november 1879, dotter till Jägarmästare Carl Gustaf Fridman och Mathilda Christina f. Bruhn. Sigrid började sin yrkeskarriär som sjukgymnast med utbildning i Sverige och England. Det var först i början av 1910-talet som hennes intresse för skulptur tog fart. Det började med studier hos Bourdelle vid Academie De la Grande Chaumiere i Paris 1912-1916 med avbrott för 1915. Hon har även gjort flera studieresor till Italien, Tyskland, Grekland, Spanien och Portugal under 1920-, 30- och 40-talet.
Sigrids produktion bestod främst av kvinnoskulpturer och portättbyster. Bland skulpturerna kan nämnas Fredrika Bremerstatyn på Humlegården i Stockholm och Kentauren på Obsevatoriekullen (för övrigt hennes största monumentala arbete). Vidare kan nämnas "Pingvinbrunn" till Naturhistoriska Museet i Göteborg, "Havshästen" och "Valrossen" till försäkringsbolaget Atlantica i Göteborg. På nationalmuseum finns en porträttbyst föreställande Klara Johanson. Det bör också nämnas att Sigrid redan 1912 gav ut diktsamlingen "Vingslag" och var medlem i Konstnärernas Riksorganisation.
Sigrid har haft separatuställningar i Bergmans Skulptursalong i Stockholm, Valand i Göteborg och i Köpenhamn 1917. Ny Konst i Göteborg 1919 och Konsthallen i Göteborg 1944. Hon har därutöver deltagit vid ett flertal samlingsutställningar i bl.a. Göteborg, Paris, Åbo, Helsingfors, Prag och Wien.

Sigrid gick ogift genom livet. Hon avled på Kungsholmen i Stockholm 8 januari 1963. Hennes föremål signerades med hela namnet "Sigrid Fridman".
Fredrika Bremer-statyn Springbrunnen i Göteborg. Foto: Göteborgs Naturhistoriska Museum
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012