Sigrid Kjellin 1876-1958

Sigrid Josefina Kjellin, konstnärinna född i Stockholm den 8 juni 1876, dotter till bruksförvaltare Gustaf Victor Kjellin och Maria Josephina Öman. Sigrid fick sin utbildning vid Tekniska Skolan i Stockholm kring år 1900, därefter vid Franska Porslinsfabriken Sèrves i där hon bl.a. studerade porslinsmåleri och dekorationsarbete.
När Sigrid återkommer till Stockholm bosätter hon sig på Agnegatan 25 och på samma adress öppnar hon även en ateljé för porslinsmålning. Hennes måleri var dekorativ och symbolisk, starkt påverkad av Engelsk sagoillustration. Åren 1919-32 arbetar hon som porslinsmålerska på Rörstrands Porslinsfabrik och 1933 gör hon några dekorarbeten för Karlskrona Porslinsfabrik. Hon var starkt bidragande till Arvid Bäckströms bok "Rörstrand och dess tillverkningar 1726-1926".
Sigrid är kanske mest känd för sin mångåriga dokumentation av Värmländska allmogeskåp och allmogeföremål. Hon har t.ex. målat ca 2000 akvareller med motiv av allmogemöbler till Värmlands Museum. Sigrid deltog vid flera utställningar och var medlem i föreningen "Svenska Konstnärinnor. Hennes konst finns bl.a. representerad på Värmlands Museum i Karlstad. Sigrid Kjellin avled i Stockholm den 7 mars 1958. Ingen känd signatur på föremålen från Rörstrand eller Karlskrona.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012