Skara Kakelfabrik 1894-ca 1915
Skara kakelfabrik startades 1894 av den då förre lektorn vid Veterinärinrättningen, Gustaf Victor Hofling, vilken vid denna tid medverkade till flera industrietableringar i Skara. Till fabrikslokaler uppbyggdes en stor tegelbyggnad vid Kämpagatan 5, och som ansvarig för tillverkningen rekryterades kakelugnsmakare Marcus Andersson-Ståhl. Han var född den 30 mars 1858 i Gösslunda socken strax norr om Lidköping, men blev efter en tid tillsammans med föräldrar och syskon bosatt i närliggande Sunnersberg.
Femton år gammal flyttade han som dräng in till Lidköping, och året därpå, alltså 1874, inleddes lärlingstiden hos krukmakare Herngren. Efter att ha ingått i äktenskap blev Andersson-Ståhl tillsammans med hustru, och efterhand ett stort antal barn, som kakelugnsmakare och kakelugnsmakeriarbetare bosatt på olika platser i staden. 

Till Skara kom så familjen 1894, och fick då till att börja med sin bostad vid kakelfabriken, där även en hel del av arbetspersonalen hyrde in sig. Marcus A:son Ståhl blev efter en tid delägare i fabriken tillsammans med Victor Hofling samt dennes måg Carl Olof Muhr, vilken även tillträdde tjänsten som disponent för företaget.
I Skara Tidning från november 1902 kunde följande annons läsas: ”Skara kakelfabrik rekommenderar sina tillverkningar af kakelugnar – hvita, tonfärgade, majolika och emaljerade kakelugnar, såväl som enklare, alla af bästa Upsalalera. Nyktra och ordentliga uppsättare”.
Skriften ”Svenska Industrien” anger att fabriken 1904 hade en arbetsstyrka bestående av 28 personer, och att tillverkningen utgjordes av omkring 1000 kakelugnar till ett värde av 37 000 kronor. Fem år senare var antalet tillverkade kakelugnar detsamma, men dess värde hade ökat till 50 000 kronor och arbetspersonalen uppgick då till 30 personer. Victor Hofling fanns vid denna tid inte längre med som ägare, utan i stället hade Marcus A:son Ståhls son Carl Sigfrid Marcusson – Ståhl blivit en av tre delägare, och även tillträtt som disponent för kakelfabriken i Töreboda, vilken inköptes 1904.
Skara Kakelfabrik kring sekelskiftet 1900

Vid mitten av 1910-talet skall fabriken, enligt tidigare nämnd källa, ha sysselsatt omkring 15 personer, vilka årligen tillverkade cirka 800 kakelugnar. Från 1911 ägdes Skara och Töreboda kakelfabriker av Skara Kakelfabriks Aktiebolag, vars styrelse bestod av de tidigare ägarna. Något specifikt årtal när verksamheten vid fabriken upphörde har inte gått att få fram, men gissningsvis skedde detta vid mitten av 1910-talet. I varje fall lämnade en stor de av ”kakelgubbarna” området och staden vid denna tid. Marcus A:son Ståhl bodde kvar i Skara fram till sin död den 26 juni 1927.

Dokumentation av Bengt Hansén

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012