Kruk- och Kakelugnsmakare i Skaraborgs Län under 17- och 1800-talet
Det tidigare Skaraborgs län har, liksom bland annat Älvsborgs län, fått utgöra ett eget avsnitt i denna dokumentation över kruk- och kakelugnsmakare i Sveriges olika län. Något inkonsekvent kan det tyckas att verksamheterna i Habo och Sandhem inte finns med under Skaraborgs län, vilket de tillhörde vid den aktuella tiden. De har istället redovisats under nuvarande länstillhörighet, Jönköpings län.

Liksom i det övriga landet så var det huvudsakligen i städerna som hantverkarna hade sin verksamhet, men även i vissa områden på Skaraborgs landsbygd har det förekommit tämligen rikligt med kruk- och kakelugnsmakare. Ett sådant område är några socknar strax söder om Tidaholm samt i Älgarås, Hova och Amnehärads socknar.

Möjligtvis är det därför som de olika yrkesbenämningarna har använts om samma person vid olika tillfällen. Detsamma har även blivit gjort i denna dokumentation. I slutet av 1800-talet tillkom så den yrkesgrupp som enbart sysslade med uppsättning av i många fall fabrikstillverkade kakelugnar. Dessa benämndes även de som kakelugnsmakare.
Denna dokumentation, som i huvudsak tillkommit genom uppgifter i mantalslängd, kyrkoarkiv och Kommerskollegiums fabriksberättelser har till stor del begränsat sig till 1800-talet beroende på att det är under detta århundrade som arkiven varit lättillgängligast och hantverksproduktionen som störst. Dokumentation är långt ifrån en fullständig redogörelse över de kruk- och kakelugnsmakare som varit verksamma i länet.

Dokumentationen finns endast som

Dokumentation: Bengt Hansén, Östersund © 2017  Kontakt: bengt@signaturer.se

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012