Skattkärrs Tegel- och Kakelfabrik 1898 - 1920/1959
Skattkärrs Tegel- och Kakelfabrik grundades 1898 som Skattkärrs Tegelaktiebolag. 1902 byggdes fabriken ut till att även omfatta en kakelfabrik och för driften stod ingenjör Ingvar (Ivar) Tjerneld. Under de första åren tillverkades ca 600 kakelugnar årligen, men efter en utvidgning 1906 kunde produktionen utökas till ca 1500 ugnar. Vid tegel- och kakelfabriken som 1907 omvandlades till aktiebolag arbetade ett 50-tal personer och några år senare kring 1910, hade antalet anställda ökat till ca 80 personer. 
Skattkärrs fabriksanläggning med tegelbruk och kakelfabrik kring år 1900
I början av 1910-talet när kakelugnen blivit omodern, sjönk tillverkningstakten i Skattkärr till mindre än hälften. Detta drabbade nära nog alla kakelfabriker i landet och berodde i huvudsak på att det installerades andra värmekällor i städerna. 

Natten till den 24 januari 1920 totalförstördes fabriken i en brand. Den återuppbyggdes men nu bara som tegelbruk. Emellertid så upprepade sig historien och i april 1959 lyste hela Skattkärrs samhälle upp av lågorna från tegelbruket. Branden var förödande och innebar slutet på tegeltillverkningen i Skattkärr.

Skattkärrs Kakelfabrik efter branden 1920. Foto: Dan Gunner, Värmlands Museum
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012