Skinnarvikens Kakelfabrik 1840-1855
Skinnarvikens Kakelfabrik grundas 1840 som J.A. Westman Kakelfabrik av Anders Julius Westman och verksamheten förläggs vid Skinnarviken på Södermalm i Stockholm. Julius född i augusti 1810, avlade examen med mästarprov 1834. När fadern avled 1839 använde Westman sitt arv till köp av en fastighet på Stora Skinnarviksgatan där han 1840 efter vissa till- och ombyggnationer grundar sin fabrik. I fabriken tillverkades i huvudsak kakelugnar, inledningsvis enkla vita men efter bara några år erbjuder han kakelugnar med glasyrer i andra färger. Priserna på en vit kakelugn av enklare slag låg på prisnivåer kring 50 kr. Antalet anställda varierade mellan 15-30 personer.

I juni 1850 avlider Westman och räkenskaperna visar att fabriken står inför konkurs. Långivarna beslutar att fastigheten skall säljas på auktion men Westmans syster Hedvig Charlotta Westman löser problemen genom att köpa fastigheten. Hon äger fabriken fram till 1852 då JE Hörstadius övertar rörelsen. Hörstadius låter tillverkningen fortsätta men hans deltagande är passivt, som disponenter de sista åren hittar vi Johan A Menk och Erik Silfverling. 1855 läggs tillverkningen ner och fastigheten säljs till Fabriksbolaget W. Hellgren & Co samt Grossisten C.C. Brusell & Co. På tomten görs plats för nya fabriker och kakelfabriken rivs.
Ägare och Disponenter vid fabriken: Anders Julius Westman 1840-1850, Hedvig Charlotta Westman 1850-1852, J.E. Höstadius 1852-1853, Johan A Menk 1853-1855 samt Erik Silfverling. Övrig personal: C.G. Andersson, Anders Pettersson, Johan Zacharias Tidblom m.fl.
Det är ytterst sällsynt att hitta märkningar från Westmans och Skinnarvikens Kakelfabrik. I de fall kakel och kakelugnar märkes, finns en rektangulär stämpel "Skinnarviken" på insidan av kakelplattan.
Exempel på Kakelugnar från Skinnarviken

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012