Smedby Lervaru- och Fajansfabrik 1904-1929

Theodor Karl Ludvig Wassman föddes i tyskland 1874 och arbetade som kakelugnsmakare vid Kalmar Kakelugnsfabrik fram till 1898. Därefter startar han egen verksamhet som modellör under namnet F.a. Karl Wassman. 1904 grundar han Smedby Lervaru- och Fajansfabrik i Smedby, Dörby socken strax utanför Kalmar med tillverkning av tegel, blomkrukor och keramik, därutöver tillverkade han och sålde formar till lerindustrin. I stor sett allt som tillverkades vid fabriken var maskingjort. Wassman satt även som ordförande i Svenska Folkförbundets lokaavdelning i Smedby 1908 och som ledamot i Dörby kommunalnämnd.

Egendomen med tillhörande lervarufabrik utannonserades till försäljning på auktion 1927, men om något blev sålt vid detta tillfälle är oklart. Tidningsartiklar visar att driften vid fabriken fortsatte efter 1927 och att Karl Wassman då fortfarande stod som ägare. Wassmans öde är dock okänt och alla spår efter honom upphör 1929. Det är nu fabriken brinner och de svarta tidningsrubrikerna talar om en mordbrand vid Smedby Lervaru- och Fajansfabrik. 

Det framkommer senare att Wassman inte har något med den uppkomna branden att göra. Några dagar senare annhålls en f.d. sjöman vid namn K.O. Karlsson. Det visade sig att denne Karlsson befunnit sig i en sidobyggnad till fabriken och att han där råkat tappat en tändsticka. Elden fick omedelbart fäste i det halmbeströdda golvet och hans släckningsförsök var lönlösa. I rädsla av att bli annhållen beslutar han sig för att snabbt lämna platsen. Karlsson påträffas senare och anhålls. Han transporteras till Kalmar där han också erkänner gärningen.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012