Söderala Kakelfabrik 1841 - 1934

I Skale By Söderala strax utanför Söderhamn, startar bondesonen Lars Bergroth en kakel- och lerkärlsfabrik. Fabriken stod klar 1841 och det var tänkt att fabriken skulle tas i drift samma år. Men anläggningen stod i strid med dåtida näringslagstiftning varvid Magistraten avslog Bergeroths ansökan om privilegier. Bergeroth inlämnande besvär mot beslutet vid tre tillfällen och inte förrän 1843 erhöll han erfoderligt tillstånd att starta sin tillvekning.
Lars Bergroth föddes 1805. Han fick i vuxen ålder och i egenskap av äldste son överta sin fars lantbruk och gård. Men Lars var inte speciellt intresserad av lantbruk, därför och i samband med kakelfabrikens grundande överlåter han driften av gården till en yngre bror. Då verksamheten vid kakel- och lerkärlsfabriken kom igång sommaren 1843, hade Lars en kakelugnsmakare och några gesäller anställda. Tillverkningen pågick fram till 1864 då hans son Lars-Erik köper fabriken med tillhörande maskiner och inventarier för 850 riksdaler.
Lars-Erik Bergroth var inte nöjd med den gamla fabriken utan beslutade att omedelabrt bygga en ny och mer ändamålsenlig fabriksbyggnad. När den nya fabriken stod klar kunde produktionen utökas och allt fungerade väl under åren därefter, förutom en del missöden med glasyren. 1906 avled Lars Erik Bergroth och verksamheten övertogs av mågen Emil Wilhelm Forsell. Forsell som 1885 hade ingått äktenskap med Lars-Erik Bergroths enda dotter Anna Margareta, kom från Gävle och var utbildad urmakare. Men han skolade om sig till kakelugnsmakare och kunde därför överta och fortsätta driften av kakelfabriken.
Den 10 september 1911 brann fabriken ned till grunden, men en ny fabrik byggdes upp på samma plats och verksamheten kunde fortsätta i ytterligare 14 år. 1924 säljs fabriken till Simon Jansson, även han från Gävle. Han bygger om fabriken och driver den fram till 1933 då den säljs till kakelugnsmakaren Karl Olof Karlstedt. Farbiken byter nu namn till Karlstedts Plattaffär och tillverkningen fortsätter som tidigare under ytterligare något år innan all tillverkning läggs ner och fabriken upphör. Karlstedt avlider i Söderala 1955.

Källor: Ingmar Forsells beskrivning av fabrikens historia samt tidningsartiklar publicerade under de aktuella åren

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012