Sofia Gisberg 1854-1926

Sofia Gisberg, skulptör och textilkonstnärinna född i Sundsvall den 16 november 1854 och dotter till handlare Per Daniel Gisberg och hans hustru Abrahamina Elisabet Taxberg. Sofia fick sin utbildning vid Litografiska Anstalten i Sundsvall 1870-77 och reser därefter till Stockholm där hon får arbete som skriftlitograf vid Centraltryckeriet. Sofia stannade på Centraltryckeriet i två år, men upplevde inte att hon utvecklades i sitt konstnärliga skapande. År 1879 bestämmer hon sig för att sluta och istället studera till teckningslärarinna vid Tekniska Skolan.

1883 får Sofia som första kvinna betyg i mönsterritning och därefter arbetade hon som lärarinna med olika befattningar vid samma skola fram till 1924. År 1884 gjorde hon ritningar till en fontän i Sundsvall, en fontän som sedan utfördes av bildhuggare Henrik Nerpin och gjöts på J & C.G Bolinders Mekaniska Verkstad. Hon gjorde en etsad sköld i förgyllt stål till Nordiska Museet samt en mängd mönster och textilarbeten för Handarbetets vänner, där hon också var en av medlemmarna. Sofia var också högt uppskattad för sina arbeten i läderplastik samt för sina praktband i läder, utförda av F. Beck & Sons Ateljé i Stockholm. Hon gjorde även fanor, ritningar till diplom och andra dokument, något hon uppmärksammades för i hela Europa. Sofia betraktades vid den tiden som den främste inom sitt område.
1891 belönades hon med Sophie Adlersparres pris genom Handarbetets Vänner med motiveringen att hon "genom sitt arbete synnerligen främjat Svensk textilkonst". 1894 tilldelades hon pris vid Chicagoutställningen, avdelning konstslöjd och skolarbeten. Hon agerade domare vid Stockholmsutställningen 1897 och Gävleutställningen 1901. Samma år, i september 1901, erhöll hon den kungliga medaljen "Literis et Artibus". Medaljen överlämnades av professor Dahlander vid HKS, detta i närvaro av Tekniska Skolans styrelse. Sofia har gjort en mängd utsmyckningar vid kyrkor runt om i Sverige, fått flera stipendier och priser, suttit som ledamot i Affärsföreningens Styrelse och gjort studieresor till Tyskland och Österrike. Hon avled i Vaxholm den 3 januari 1926. Ingen känd signatur.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012