Stig Blomberg 1901-1970

Stig Arvidsson Blomberg, skulptör och konstnär född i Linköping den 16 oktober 1901, son till överstelöjtnant Arvid Blomberg och Gerd Westrell. Utbildad vid Konstakademien i Stockholm 1919-1923 under Carl Milles och Theodor Lundberg, erhöll kunglig medalj 1923 och stipendium för resor till Italien, Spanien, Frankrike, Afrika och USA perioden 1927—30. Han var gift två gånger, 1932-42 med Ven Nyberg och från 1945 med Inga Borén.
Stig gjorde byster, statyetter och figuriner i terrakotta, brons och gips och någon gång under 1900-talets mitt gör han några få arbeten för Bo Fajans i Gävle och Ystad Brons. Annars var han mest sysselsatt som skulptör med arbeten som statyn “Inför del stora äventyret” på Katarina realskola i Stockholm, Andréemonumentet, reliefer i Asplunds Skandiabiograf, relief på Karlskrona konserthus, utsmyckning av Halmstads rådhus o.s.v. 
Han har även illustrerat böcker. Stig Blombergs konst finns representerad på Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum, Norrköpings och Linköpings museer m.fl. Föremålen signerades "SB", "Blomberg", "S Blomberg" eller "Stig Blomberg". Han avled på Lidingö den 19 december 1970.
Exempel på signaturer

   
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012