Strömstads Lerkärlsfabrik 1905-1935

Krukmakaren Cornelius Simonsen grundade Hana & Holmen Potteri A/S i Sandnes Norge 1870. Han var mycket aktiv under åren kring sekelskiftet och köpte upp flera mindre krukmakerier i Sandnesområdet. 1905 skickar han sin son Emanuel Simonsen till Strömstad i Sverige för att där grunda en lerkärlsfabrik. Fabriken som inledningsvis går under namnet Simonsens Potteri, byter snart namn och drivs vidare som Strömstads Lerkärlsfabrik. Tillverkningen bestod främst av förvarings-, nytto- och hushållsgods i lera och de som utförde arbetet hämtades uteslutande från Sandnes i Norge.
Verksamheten gick bra och i början av 1920-talet utökades produktionen och en ny brännugn installerades. Vid denna tid bestod styrelsen av VD Emanuel Simonsen, konsul J.H. Sylvander och direktör S. Johanssen. Som suppleant i styrelsen utsågs Oskar Cavalli-Björkman.
Fabrikens varor såldes runt om i hela Sverige och i stora delar av Norge. De hade även försäljning från fabrikens ambullerande båt Regina som seglade runt på västkusten och i Vänern. Genom tidningsannonser ville man uppmärksamma om att båten fanns på plats vid kaj och att det fanns möjlighet att köpa fabrikens varor under någon eller några dagar.
I slutet av 1920-talet började försäljningen att dala. De få beställningar som kom in räckte bara till att bedriva tillverkning varannan vecka. 1929 läggs all tillverkning ner men driften kunde återupptas ett år senare. 1931 kom nästa bakslag. Det var svår missväxt i Sverige vilket främst drabbade frukskörden. Fabriken som var specialicerade på förvaringskärl tappade då nästan hela sin försäljning.
Driften vid Strömstads Lerkärlsfabrik lades ner i slutet av 1934 och företaget begärdes i konkurs 1935. Det som tillverkades vid fabriken signerades "SD".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012