Susanne Wall 1955-

Susanne har arbetat som keramiker sedan 1981. Den första verkstaden sattes upp i Uppsala. Nu bor hon i Alunda ca 4,5 mil nordost om Uppsala. Keramikverkstaden finns i ett litet hus på gården vid bostadshuset.
Susanne arbetar mest med bruksgods i stengodslera som ex. tekannor och muggar, fat med dekor i relief, ljusstakar, skålar och keramikkulor till halsband, dessutom skulpturer och bilder. De bränns primitivt i sågspån och halm som ger godset en vacker och levande yta.
Exempel på föremål från Susanne Wall

  Signeringar S. Wall eller Susanne Wall. Årtalsmärkning på de tidigare föremålen.

Textunderlag och bilder: Susanne Wall

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012