Sven Bengtsson 1843-1916
Sven Bengtsson 1843-1916
Sven Bengtsson, keramiker, konstnär, cicelör, keramiker och träskulptör, född i Lund den 18 november 1843, son till timmermannen Bengt Bengtsson och Bengta Bengtsdotter. Sven var från början självlärd konstnär och arbetade i unga år som timmerman vid sin fars sida. Han studerade sedan bildhuggeri innan han 1880 med hjälp av ett stadsstipendium, reser till Nürnberg i Tyskland för att under några månader utbilda sig till cicelör och trädskulptör.
Återkommen till Lund öppnar Sven en verkstad på Svanegatan där han med stor framgång arbetar som ornamentsbildhuggare och ciselör. Han blev snart känd både hemma i Sverige och utomlands för sina skickligt drivna koppararbeten och i hans ateljé på Svanegatan kunde man ofta se August Strindberg på besök. Strindberg nämner f.ö. sina möten med "den märklige" Sven Bengtsson i sina böcker "Inferno" och "Legender". Bland Sven mest kända verk kan nämnas kopparaltaret i Vasakyrkan Göteborg, bysten av Kjellgren samt den präktiga örnen som pryder John Ericsonmonumentet i Filipstad. Han har därutöver gjort ett antal byster, reliefer, dopfat, ljuskronor och kandelabrar i koppar och brons.
Som keramiker räknades Sven som en av de främsta under sin tid. Hans keramiska verk bestod ofta av fat och modellerade fristående figurgrupper, glaserade, brända och sedan målade. Under sina sista år ägnade han sig också åt oljemålning och emaljmåleri med god framgång.
Svens konst finns representerad i många kyrkor och slott runt om i landet. Dessutom på Lunds Universitets Konstmuseum, Malmö Museum och på Kulturhistoriska museet i Lund där f.ö. en unik samling av Svens bästa keramik finns samlad. Föremål av Sven Bengtsson inköptes också av Sydsvenska Konstindustrilotteriet att utdelas som priser. Sven avled i Lund den 5 oktober 1916. Han signerade sina föremål "SB".
t.v. Oljemålning av Sven Bengtsson utförd av Anders Trulson.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012