Sven Bolin 1921-1996
Sven Bolin. Bild: Höganäs och Kullabygdens bildarkiv.

Sven Åke Bolin, keramiker född i Höganäs den 8 september 1921. Han började redan som ung pojke på 1930-talet att arbeta som medhjälpare och assistent åt drejarna på Höganäsbolaget och med åren blev han själv en högt uppskattad drejare. Sven var sedan fabriken trogen ända fram till sin pension i början av 1980-talet.

Sven arbetade främst med Höganäsbolagets normala produktion, som exempelvis krus, flaskor, krukor och vattenbehållare o.s.v. Drejarna hade alltid kvoter att fylla och när de uppnått dagens ackord kunde de ägna sig åt att göra egna föremål. Sven gjorde bl.a. vaser, urnor och figurer, många av dem saltglaserade. Under 1970-talet tog han också emot elever som ville lära sig dreja.
Sven Bolin avled i Höganäs den 19 mars 1996. Hans föremål signerades "SB", "Sven Bolin" eller "S.Bolin".
Exempel på signaturer

    
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012