Swärds Måleri Gullaskruf 1948-1971
John Edvin Swärd, konstnär och glasmålare född i Värends Nöbbele den 9 september 1899. Han växte upp i ett Småländskt soldattorp där han efter skolarbetet fick hjälpa föräldrarna med de dagliga sysslorna. Han visade tidigt stora kunskaper i teckning och målning vilket också leder till fortsatta studier vid Konstfack i Stockholm. När studierna i Stockholm var avslutade sökte han anställning på Åfors Glasbruk. Där stannade han i fem år innan han tvingades sluta i samband med militärtjänstgöring.
John Edvin Swärd 1899-1969
Efter avslutad värnplikt tog han anställning som glasslipare vid Johansfors Glasbruk och i maj 1925 gifter han sig med Frida Teolina, född i Algutsboda den 8 november 1901. Familjen som något år senare utökats med dottern Laila, flyttar till Gullaskruf 1930. Där får Edvin anställning på Glasbruket och under läromästarna Hugo Gelin och William Stenberg utvecklar Edvin sina kunskaper ytterligare.
Edvin stannar på Gullaskrufs Glasbruk i 18 år, men 1948 väljer han att sluta sin anställning och istället starta sin egen firma "Swärds Glasmåleri" tillsammans med två kompanjoner och hustrun Frida, även hon utbildad glasmålarinna.
Swärds köpte in både glas, porslin och keramik från andra tillverkare, som de sedan dekorationsmålade och sålde vidare till grossister och detaljister i landet. En del av föremålen kunde vara handsignerade E. Swärd, men ofta var de osignerade och endast försedda med en etikett - "Swärds Gullaskruf". 
I samband med Edvins död 1969 trappas verksamheten ner och 1971 läggs glasmåleriet ner. Frida väljer att lämna Gullaskruf och istället flytta till Tenhult söder om Jönköping. Minnet av henne i lever kvar i form av en stor och uppskattad symbolisk målning i Gullaskrufs Folkets Hus. Hon avlider i Tenhult den 20 januari 1998.
Exempel på etikett från Swärds

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012