TAL Keramik 1950-1956
Tord Wettervik (f. Andersson), Arne Pettersson och Lasse Eriksson var alla anställda vid Upsala Ekeby. 1950 gick de samman och startade företaget TAL-Keramik i Gamla Uppsala. Namnet TAL är kort och gott initialerna från de tre grundarnas förnamn.
Arbetsuppgifterna fördelades enligt följande, Lasse drejade, Tord dekorerade och Arne glaserade. De tillverkade enkelt men dekorativt hushållsgods i allmogestil som t.ex. fat, skålar, muggar, vaser m.m. Verksamhetstiden blir dock kort och företaget läggs ner i mitten av 1950-talet. Under åren 1973-78 används lokalerna av Jana Kasselbäck som där driver egen keramikverkstad under namnet Uppsala Krukmakeri.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012