AB Terracotta - AB Nya Terracotta 1913-1916 / 1916-1919
AB Terracotta grundades i Fässberg Mölndal utanför Göteborg 1913 och tillverkningen bestod av bruks- och nyttoföremål som t.ex. vatten- och vinkylare, krukor, burkar, fat, formar, bunkar, eldfasta kokkärl, figurer, vaser, urnor, amplar, bord- och taklampor, askkoppar, ljusstakar, julklockor, rök- och skrivbordsgarnityr m.m. De hade dessutom skaffat sig ensamrätt på tillverkning av Döderhultarens figurer i keramik.

I januari 1916, drygt två år efter grundandet försätts bolaget i likvidation och all tillverkning upphör. Fabriken står obrukad fram till december samma år då nya ägare med Ture Bouvin i spetsen övertar lokalerna och fortsätter driften under namnet AB Nya Terracotta. Produktionen i nya bolaget var i stort sett densamma som tidigare. 1918 säljs fabriken till Per Nyman, ägare av Lidköpings Porslinsfabrik och under hans ägande pågår verksamheten fram till sommaren 1919 då bolaget försätts i konkurs. Ture Bouvin lämnar företaget och flyttar till Orsa 1921. Han tar med sig formarna till Döderhultarens figurer och behåller samtidigt ensamrätten att tillverka dem. I Orsa startar han "Keramisk Konst i Orsa" tillsammans med svågern Carl Sune Magnus Möller. Godset vid AB Terracotta och AB Nya Terracotta stämplades "ABT".

AB Göteborgs Keramik 1920-1922

AB Göteborgs keramik grundades i mars 1920 ur resterna av AB Nya Terracotta. De nya ägarna var grosshandlarna A.H. Ågren och C.J.A. Mellander, disp. S. Klingspor samt tidigare ägaren Per Nyman. Firman tecknades av alla utom Nyman var för sig och aktiekapitalet uppgick till 500.000 kr. Fabriken låg fortfarande kvar i Fässberg Mölndal och hade en golvyta på c:a 3.000 kvm. En utbyggnad till 10.000 kvm fanns dock med i planerna. Tillverkningen var i stort sett densamma som tidigare. 
Tyvärr går AB Göteborgs keramik samma öde tillmötes som de två tidigare företagen. I september 1922, efter bara ett och ett halvt år likvideras företaget och all tillverkning upphör. Föremålen stämplades "GK" eller "AB Göteborgs Keramik".
Exempel på stämpel AB Göteborgs Keramik

Textunderlag och bilder: Bengt Hansén

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012