O.G. Tidholm & Co Kakelfabrik Västerås  1845 - 1893
Olof Gustaf Jacobsson Tidholm var handlare och kakelfabrikör. Han föddes i Karlstad den 30 juli 1808 och var son till repslagare Jacob Tidholm och dennes hustru Christina Maria Ågren. 
O.G. Tidholm började sitt yrkesliv 1831, då som lärling hos kakelugnsmästare Johan Söderberg i Mariestad. Tre år efter Söderbergs död 1833, gifter sig Tidholm med dennes änka Maria Helena och några år senare kring 1840, startar han eget krukmakeri utanför Östra Tullen i Västerås. Tillverkningen var från början högst obetydlig och gav knappast mat för dagen. För att kunna överleva drev han även en mindre diverseaffär vid torget i centrala Västerås. Men det skulle bli bättre.
Annons från Tidholms Kakelfabrik 1882
1845 får den då 12-åriga Carl August Porath plats som lärling hos Tidholm och 1860 grundas Tidholms Kakelfabrik, ett gemensamt beslut mellan Porath och Tidholm. Några år senare går Porath in som fullvärdig delägare och fabriken byter då namn till O.G. Tidholm & Co Kakelfabrik.
Carl August Porath
När Maria Helena avlider 1864, gifter Tidholm om sig med den 30 år yngre Sofia Augusta Norrlin. Driften vid kakelfabriken fortsätter därefter fram till 1878 då Tidholm avlider. Efter Tidholms död övertar Porath både butiken, fabriken och Tidholms änka Sofia. Han fortsätter sedan driften ensam fram till sin död 1883. I samband med Poraths död hamnar kakelfabriken i Sofias ägo. Sofia visar sig vara helt oförmögen att driva denna typ av verksamhet själv. Hon vänder sig då till sin svärson kakelugnsmakaren Anders Petter Hofving och erbjuder honom delägarskap. A.P. Hofving accepterar Sofias erbjudande och därefter äger de kakelfabriken gemensamt. Men Sofias val av A.P. Hofving som samarbetspartner skulle visa sig vara ett ödesdigert misstag.
De Hofvingska Förfalskningarna
Hofving visar sig vara en första klassens bedragare som ägnar en stor del av sin tid vid fabriken åt att förfalska växlar. När allt uppdagas visar det sig att han lyckats få ut en mycket stor summa pengar med hjälp av dessa växlar. I början av mars 1892 lägger han benen på ryggen och försvinner. Efterlysningen som publicerades rikstäckande den 5 mars 1892 lyder:
"Den för förfalskningsbrott efterlyste afvikne kakelfabrikören Anders Petter Hofving från Vesterås uppgives vara af medellängd med små ljusa mustascher, glest ljust helskägg och ljust tillbakastruket hår samt går något framåtlutad. I från Örebro, där han varit synlig sistnämnde onsdag och kallat sig Pettersson, byggmästare från Sala, har Hofving fortsatt resan med bantåg till Laxå, troligen i afvsikt att undkomma till Amerika. Hofving är född den 5 juli 1859 vid Hellefors Bruk i lilla Mellösa socken af Södermanlands län".
Hofvings flykt varar bara några dagar. Fredagen den 11 mars 1892 skickar Hofving ett telegram till Stadsfiskal Hennisch i Västerås. I telegrammet meddelar Hofving att han ger upp och kommer att finnas tillgänglig för hämtning på järnvägsstationen i Örebro klockan 12 tisdagen den 14 mars. Hennisch reser till Örebro med eftermiddagståget och påträffar den efterlyste Hofving på utsatt tid och plats.
Anders Petter Hofving
Den 12 april 1892 ställs Hofving inför Västerås Rådhusrätt anklagad för 12 olika förfalskningsbrott, 11 växelförfalskningar och en förfalskning av borgensförbindelse. Rådhusrättens dom är sträng. Hofving döms 3 år och 3 månaders straffarbete och placeras på Långholmen, därutöver döms han till 5 års vanfräjd. Hofving ansökte senare hos Kunglig Majt. att få avtjäna den sista delen av sitt straff i en s.k. egencell (isolerad), vilket också godkändes. Hofvings namn nämns inte igen förrän 1929 då han registreras som död. Den förfalskningsverksamhet han ägnat sig åt leder till att kakelfabriken hamnar på obestånd. Konkursen är ett faktum.

B.H. Lundgren & Co Kakelfabrik Västerås  1893 - 1911
Konkursen vid Tidholms Kakelfabrik visar sig vara ett gyllene tillfälle för Bror Hjalmar Lundgren. Han har själv nyligen försatts i konkurs med en kakelfabrik i Stockholm och när han får vetskap om konkursen vid Tidholms fabrik i Västerås, skickar han iväg sin yngste son Erik i syfte att köpa fabriken. Erik utför sitt uppdrag väl och 1893 står B.H. Lundgren som ägare till Tidholms fabrik. Samma år startar de tillverkning under namnet B.H. Lundgren & Co Kakelfabrik och fabriken drivs därefter gemensamt av Bror Hjalmar och den äldre sonen Josef Lundgren. 
De får en något trög start och första året tillverkas endast 300 kakelugnar. Men efter ett par år är de uppe i full kapacitet och produktionen ökar till ca 800 ugnar årligen. Tillverkningen bestod av kakel- och väggplattor till vestibuler och badrum, kakelugnar av enklare modeller samt praktugnar i tysk renässans, ståtlig Empire eller Gustavianska Mariebergsmodeller. Deras kunder fanns främst i Västerås, Stockholm, Köping och Enköping.
Utställningshallen hos B.H. Lundgren i Västerås
Fabriken gick bra och hade full produktion fram till 1907, då avlider Bror Hjalmar Lundgren. Strax därefter börjar Josef att avveckla verksamheten och fabriken läggs slutligen ner 1911, f.ö. samma år som P.H. Lundgrens Kakelfabrik i Stockholm läggs ner. Fabriken i Västerås sysselsatte mellan 30 och 40 personer under den goda tiden.
Bror Hjalmar Lundgren, född i St. Mellösa 1826, död i Västerås 1907 Josef Conon Lundgren, född i Stockholm 1869, död i Stockholm 1929
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012