Tina Reuterberg 1967-

Tina Reuterberg f. 1967, utbildad i Göteborg vid Gustavus Primus målarskola 1985, Schillerska Gymnasiet 1987, KV Konstskola 1988 samt på HDK 1989-1994. Egen ateljé i Göteborg från 1995 men arbetar lika ofta i USA. Hon arbetar i olika tekniker, bygger, kavlar och drejar. Hon dekorerar sina arbeten med samma verktyg och tekniker som konditorn och bagaren använder. Utgångspunkten är ofta kärlet.
Hennes föremål är hybrider av organisk natur såsom vattenvarelser, växter, krukor och korgar. De är ornamentala skulpturer för yttre och inre rum. Hon är inspirerad av många saker, bl.a. det holländska stillebenmåleriet från sextonhundratalet, naturens växtkraft eller godis och bakverk som genom sitt syfte att vara attraktivt för ögat.
Hon har haft separatutställningar på Kraftverket Stralsund, Blås & Knåda Stockholm, Lerverk Göteborg, Formargruppen Malmö samt i Helsingfors, Chester Springs USA, Norge och Tyskland. Hon finns representerad i Sverige, Bulgarien, USA, Finland och Japan.
Exempel på föremål av Tina Reuterberg

Textunderlag och bilder: Tina Reuterberg

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012