Tinnerbäckens Kakelfabrik  1875 - ca 1922
1875 grundade C.A. Andersson Tinnerbäckens Kakelfabrik i Linköping, eller "Kaklis" som den kallades i folkmun. Fabriken uppfördes på Vistvägen 14 i Tinnerbäcken men redan 1871 startade Andersson en verkstad på Humlebergsgatan för tillverkning av kakel och krukmakerigods i rödlera. Verksamheten flyttades först till Sandbäcken innan fabriken på Vistvägen togs i bruk 1875.

Trots att kakelfabriken i Tinnerbäcken uppförts, fortsatte tillverkningen av krukmakerigods i Sandbäcken under ytterligare ett 10-tal år. Det är inte känt om tillverkningen i Sandbäcken överfördes till kakelfabriken.
C.A. Andersson
Emil Andersson
Tillverkningen vid Tinnerbäckens kakelfabrik bestod främst av enklare kakelugnar, men i vissa fall även praktugnar i de fall det efterfrågades. När C.A. Andersson avled 1896 övergick ägandet till svärsonen Emil Andersson. Vid den tiden sysselsattes ett 10-tal arbetare vid fabriken och den årliga omsättningen uppgick till ca 20.000 kr. Efter Emil Anderssons övertagande utvecklades fabrikens tillverkning och i början av 1900-talet hade arbetsstyrkan fördubblats och omsättningen mer än tredubblats. 1919 ombildades Tinnerbäckens Kakelfabrik till aktiebolag och driften pågick därefter till början av 1920-talet då verksamheten upphörde.
Tinnerbäckens kakelfabrik var under sin verksamhetsid förskonad från allvarliga insidenter som t.ex. bränder och förolyckanden. Endast en mindre brand utan allvarliga skador och den anställde Johan Erik Länngrens självmord omnämns i dagspressen.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012