Tolla Keramik 1959-ca 2010

Tolla Keramik drevs av Mariann Larsson f. 1935 och låg på Sollerön i Dalarna. Mariann fick sin utbildning vid Konstfack i Stockholm. Efter fullbordad utbildning och praktik startar hon 1959 sin egen keramikverkstad. Där producerade hon främst bruksföremål i lergods. Namnet Tolla är det samma som gårdens namn där keramikverkstaden ligger. Verkstaden lades sannolikt ner kring 2010.
Exempel på signatur från Tolla Keramik

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012