Torbjörn Eliasson 1932-1992

Torbjörn Eliasson föddes i Arvika dagen före julafton 1932. Han fick sin utbildning hos morbror Samuel Johansson i krukmakeriet på Övre Stortorpet utanför Arvika. När så Samuel beslutar sig för att sluta med keramiken 1972, får Torbjörn överta krukmakeriet och den då mer än 100 år gamla gården.
Torbjörn fortsätter att tillverka lergods av samma typ som Samuel, därför är deras tillverkning ofta lika till utseendet. Torbjörns verksamhetstid blir inte speciellt lång. Han stannar kvar på gården men lägger ner verksamheten redan i slutet av 1970-talet. Samuels Johansson gamla verkstad står därefter orörd fram till 1992 då Torbjörns dotter Ulla Nilsson väljer att starta upp verksamheten igen. Torbjörn avlider på Övre Stortorpet den 21 augusti 1992, endast några månader efter att Samuel avlidit på samma adress.
Fortsättning på sidan om Ulla Nilsson. Se även Samuel Johansson
Exempel på signatur

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012