Töreboda Kakelfabrik 1878-1907
Töreboda Kakelfabrik anlades i Larsbo Töreboda av Gustaf Eriksson och Sven Bolinder 1878. Där tillverkades drygt 200 kakelugnar per år av de ca 20 anställda. 1884 sålde Eriksson sin halva av fabriken på auktion, köpare blev Sven Bolinder och hans bror Gustaf. De fortsatte driften tillsammans och under namnet Bolinder & Co fram till 1892 då Bolinder avled. Under åren 1892-1904 drevs tillverkningen av Gustaf Bolinder som 1904 sålde fabriken till Skara Kakelfabriks AB. 
Skara Kakelfabriks AB fortsatte driften i Töreboda fram till torsdagen den 28 november 1907, då brinner fabriken ner till grunden. Senare utredning visade att en sprucken skorstenspipa orsakat branden. Då försäljningen av kakelugnar minskat vid denna tid, så valde ägarna att inte uppföra någon ny kakelfabrik på platsen. Några namn på anställda vid kakelfabriken har hittats, de var Birger Johansson, Valdemar Karlsson och Carl Marcusson-Ståhl.
Efter branden och på en intilliggande plats, uppfördes istället ett tegelbruk under ledning av tegelmästare Magnus Kristiansson. Men även tegelbruket drabbades av olycka. Den 28 maj 1911 utbröt en brand i en större tegellada tillhörande bruket där bla. stenkolsbriketter förvarades. Brandkåren och en del järnvägsarbetare var snabbt på plats och lyckades till slut släcka elden och rädda det mesta av innehållet i ladan. 
I juli 1912 såldes tegelbruket till ingenjör A. Andersson för 14.000 kr. Tegelbruket fanns sedan kvar till långt in på 1970-talet.
Töreboda Kakelfabrik strax före branden 1907. Mannen till höger om hästen är Birger Johansson, grundare av Töreboda Keramik 1927.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012