Torshälla Stenkärlsfabrik 1903-1975

Torshälla Stenkärlsfabrik på tidigt 1900-tal

Torshälla stenkärlsfabrik grundades 1903 och låg på Riktargatan i Torshälla. 1910 blev Johannes Svensson delägare till fabriken och två år senare står han som ensam ägare. Till sin hjälp hade han bl.a. Tore Landin. Tillverkningen som främst bestod bestod av blomkrukor avsedda för handelsträdgårdar, utökades senare till att även omfatta tallrikar, muggar, nytto- och prydnadsföremål. 

1922 hamnade fabriken på obestånd och alla betalningar ställdes in. I detta skede lämnar Landin fabriken och beger sig till Högsby. Det finns dock inget som pekar på att verksamheten skulle ha upphört vid denna tid. Förmodligen löste Johannes situationen och kunde fortsätta driften fram till 1945 då fabriken övertas av den då återvändande Albert Landin.

Landin som fortsätter tillverkningen tillsammans med sönerna David och Tore. Landins som tidigare arbetat på Steninge Lervarufabrik drog ner på sortiment jämfört med tidigare ägare. Hans tillverkning begränsades främst till fat, krukor, ljusstakar och prydnadsgods.
Torshälla Stenkärlsfabrik övertas så småningom av sönerna David och Tore som fortsätter driften fram till 1975. Tillverkningen läggs ner och byggnaden rivs. På platsen byggs senare ett nytt villaområde. Föremålen signerades "TS", "Landin" alt. "LANDIN TORSHÄLLA".
Nämnas bör att det i Torshälla fanns två fabriker som gick under namnet Torshälla Stenkärlsfabrik. Den första fabriken grundades redan 1852 och drevs till en bit in på 1900-talet. Ägare till den fabriken var bla. kakelugnsmakare Anders Johan Carlsson, John Rydell och senare även Anders Johan Carlssons son Carl Johan Carlsson.

Albert Landin i slutet av 1940-talet

Foto på kruka och signatur: Staffan Kvist

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012