Torsten Palm 1885-1934
Torsten Palm - självporträtt
Carl Torsten Ivar Palm, konstnär och dekoratör, född i Vaxholm den 8 september 1885, son till major Carl Ludvig Palm och Doris Laura Franke, från 1932 gift med Gunnborg "Gunne" Cassel.
Torsten lyckades inte speciellt bra med det han företog sig som tonåring. Efter några inte så famgångsrika skolår och med ett misslyckande som lantbrukselev, kom Torsten 1904 till Althins Målarskola i Stockholm. Där stannade han under ett år innan han fortsatte till Konsthögskolan där han med ringa framgång deltog i skolarbetet. När han lämnade skolan 1908 var han både fattig och klen. Han hade dessutom ett mycket dåligt utgångsläge på grund av de misslyckade studierna. 
När Torsten lämnat skolan och efterföljande år, innan hans konst fått erkännande, levde han mer eller mindre som bohem. Han hade turen att tidvis få dela verkstad med Viktor Axelsson och under åren 1917-19 tillhörde han den s.k. Konstnärskolonin. Tack var ett ekonomiskt stöd kunde Torsten resa till Paris 1920 och där återuppta sina misslyckade studier. Han återvände till Sverige 1924, men med hjälp av ett stipendium reste han tillbaka i Paris 1928 och besökte Tyskland 1929.
Torsten Palm var främst målare och tillhörde den s.k. målargruppen "Smedsuddskoloristerna" innan han avled i Stockholm den 13 april 1934. Han gjorde dock en del andra arbeten, som t.ex. då han under några år på 1920-talet hade som uppdrag att dekorera tebordsbrickor för St: Eriks Lervarufabriker i Uppsala.
Torsten har deltagit vid en mängd utställningar, bl.a. i Örebro 1915, "Aderton Konstnärer" i Stockholm 1915, Konstföreningarnas Utställning i Stockholm 1917, "Biennalen" i Venedig 1920, Göteborg 1920, Liljevalchs 1922, -25 och -27, Nordisk Konst i Göteborg 1923, Paris 1923, Pittsburgh USA 1926, på Svensk-Franska Konstgalleriet i Stockholm 1928, Köpenhamn 1931, "Färg och Form" i Stockholm 1933 o.s.v. Torsten Palm avled i Stockholm den 13 april 1934. Hans konst signerades "T.P" eller "T.Palm".

Exempel på signaturer

  
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012