Ulfsunda Porslinsfabrik 1792-1823
Ulfsunda, som även har gått under namnen Alsunda, Ålsunda och Ulfvesund, var ett säteri vid Ulfsundafjärden, Bromma socken i Sollentuna härad. På 14- och 1500-talet ägdes säteriet av bl.a. Bengt Karlsson, Erik Andersson och Johan III. När vi sedan kommer in på 1600-talet ägs Ulfsunda av fältmarskalken och generalguvernören Lennart Torstensson. Det var också han som 1645 lät uppföra det stora stenhuset på egendomen. Vid Torstenssons död övergår ägandet till sonsonen och självutnämnda "Greven av Ulfsunda", Carl Ulrik Torstensson och under åren 1741-1763 ägs Ulfsunda först av riksrådet Ture Gabriel Bjelke och därefter av Kungliga sekreteraren och Baronen Fredrik Preis. När Preis avlider år 1788 säljer änkan Ulfsunda Säteri med underliggande hemman, 1020 tunnland skog, bränneri och andra inrättningar till Greve Eric Ruuth. 
Familjen Ruuth bosätter sig på gården samma år och 1791 rustas till bröllop då Eric Ruuths dotter Fredrika gifter sig med Riddaren Johan Fredrik Aminoff. 1792 beslutar sig Erik Ruuth för att anlägga en kakel- och krukkärlsfabrik på egendomen, Ulfsunda Fajans och Porcelainfabrique, och till sin hjälp har han bergmästare Bengt Reinhold Geijer och gruvingenjör Anders Polheimer.
I Gustaf Brolings noteringar från 1790-talet beskrivs fabriken som "Saltglaseringsfabrik" och det kanske kan vara den rätta beskrivningen med tanke på att den huvudsakliga tillverkningen bestod av saltglaserade bruks- och nyttoföremål. Leran som användes vid fabriken hämtades från trakterna kring Höganäs. 
Kruka tillverkad vid Löfnäs Stenkärlsfabrik.
Foto: Paul Weidersheim Skansen
År 1797, endast fem år efter grundandet av kärlfabriken, beslutar Eric Ruuth att sälja hela Ulfsunda Säteri på offentlig auktion, varvid Geijer slutar och istället söker sig till Rörstrands Porslinsfabrik. Tänkbara spekulanter kallas till Hagalunds Värdshus den 4 januari 1798 där försäljningen skall genomföras. Det är osäkert om någon försäljning kom till stånd vid denna auktion då hela säteriet, genom Borgmästare Lars Segerström i Stockholm, återigen utannonserades till salu i juni 1798.
Klart är dock att Ulfsunda ägdes av grosshandlare Johan Henrik Wegelin i slutet av 1798. Efter att ha sålt Ulfsunda beger sig Ruuth till Löfnäs utanför Mariefred, eller Räfsnäs som det också kallades. Där köper han gården Herrestad av John Blacke och grundar Löfnäs Stenkärlsfabrik tillsammans med fabrikör Philip Anders Schirmer.
Tillverkningen i Löfnäs var av det enklare slaget och pågick endast under en kort period, från ca 1802 och några få år framåt. Därefter flyttade Ruuth tillverkningen från Löfnäs till sin nyanlagda Stenkärlsfabrik i Helsingborg.
Ulfsunda på Lennart Torstenssons tid Ulfsunda på senare tid

Christian Arvid Linning, skulptör och keramiker född i Stockholm 1781 och son till den berömde möbelsnickaren Johan Christian Linning. Under de första åren på 1800-talet studerade C.A. Linning på Konstakademin i Stockholm och 1808 deltog han i sin första utställning med en grupp terrakottafiguriner, utan större framgång skall nämnas. 
Kanna i terrakotta av Linning
Foto: Mats Landin, Nordiska Museet
1810 blir han utsedd till agré vid Konstakademin men inte heller här når han några större framgångar utan vänder sig till Rörstrands Porslinsfabrik där han istället arbetar som modellör under ett par år. År 1815 lämnar Linning in en ansökan till regeringen om tillstånd att få anlägga en keramikfabrik i Ulfsunda. Tillståndet beviljas och samma år arrenderar han Erick Ruuths gamla porslinsfabrik av dåvarande fastighetsägare Johan Henrik Wegelin.
När Linning med hjälp av två bröder Hartwig tar över tillverkningen höjs kvalitén markant. En del av produktionen var inspirerad av det Engelska Wedgewoodporslinet, men det tillverkades även kakelugnar, krus, kannor, vaser, serviser, pendyler och småskulpturer i keramik, gips och terrakotta. Några objekt finns bevarade på Nationalmuseum, annars är föremål från Ulfsunda utomordentligt sällsynta. 
Linning hade inte någon större ekonomisk framgång med sin tillverkning vilket leder till att han lägger ner fabriken 1823. Det finns uppgifter om att han några år senare befann sig i Helsingfors där han arbetade med byster. Linning avled i Stockholm 1843. Hans föremål signerades "C.A.L". Några år efter att Linning lämnat Ulfsunda, säljer Wegelin egendomen till friherre Åkerhjelm (1776-1853)
Linnings signatur
Foto: Mats Landin, Nordiska Museet
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012